Filter

Sinds jaar en dag kent SLZ het werkveld Agrarisch Natuurbeheer  In het oog springende projecten zijn bijvoorbeeld de Goese heggen en d’Aegen op Walcheren, waarbij streekeigen struweelbeplanting op landbouwpercelen wordt aangeplant en onderhouden  Daarnaast zijn er vele Bedrijfsnatuurplannen geschreven en uitgevoerd, veelal gericht op en rond het boerenerf  Op landelijk niveau is er beleid om Agrarisch Natuurbeheer op landbouwgrond te stimuleren.  

Meer informatie

2019 is door de zoogdierenvereniging uitgeroepen als het jaar van de egel. Ondanks het heel algemeen voorkomen van de egel liggen er nog veel vragen over dit dier. De egel is een van de langst voorkomende zoogdieren op aarde en komt al meer dan 7500 jaar in onze omgeving voor.

Meer informatie

Er zijn weinig streken in Zeeland zo hard getroffen door de iepenziekte als de Gemeente Tholen. Wie een jaar of twintig geleden een rondje door het landschap van Tholen reed, zag overal op de dijken prachtig uitgegroeide ‘Belgica’ iepen. Door deze ziekte zijn ze helaas allemaal verdwenen. De streek is erdoor veranderd. Het landschap is er toch wat opener door geworden. Hier en daar zijn populieren op de dijken teruggekomen, waardoor deze soort nu het landschap domineert.

Meer informatie

De musterdvumme is wellicht de oudste traditionele manier van takhoutverwerking op het erf. Het hoorde bij de bakkeet die op het erf stond. Takkenbossen, ofwel “musterds” werden in vele lagen kruislings over elkaar gestapeld tot een vierhoekig bouwsel. Een zorgvuldig in elkaar gezette “musterdvumme” is niet alleen mooi om te zien maar verschaft het erf ook extra natuurwaarde. 

Meer informatie

De Notarisappel is een oud fruitras. Sinds de jaren zestig wordt deze appel niet meer commercieel geteeld, bovendien is ze van de rassenlijst gehaald. Desondanks zijn er nog genoeg redenen om deze appel te waarderen. 

Meer informatie

De buxus is van oorsprong een uitheemse plant  Echter vanwege het eeuwenlange gebruik van de buxus in siertuinen kan deze plant wel gezien worden als ‘streekeigen’ in Zeeland  De buxus is populair in onze omgeving, omdat deze in de winter bladhoudende plant, gemakkelijk in kleine haagjes kort gehouden kan worden en daarmee een mooie afscheiding in perkjes kan geven. Helaas wordt de buxus belaagd door de buxusrups, de rups van de buxusmot.

Meer informatie

Voor het verzamelen en het opslaan van consumptiewater waren er vóór de aanleg van de drinkwaterleidingen beperkte mogelijkheden. Drinkwater afkomstig vanregenwaterafvoeren, werd bewaard in kleine keldertjes, zgn. waterbakken of regenbakken, die in de directe omgeving van de woning staan. Vaak zijn ze tegen de woning aangebouwd, maar je vindt ze ook wel bij schuren, wagenhuizen en bij of zelfs in de (bak)keet. Het water werd opgehaald met een putemmer of een pomp.

Meer informatie

De familie Smallegange boert al generaties op Torenzicht.Torenzicht is, als een van de 199 Zeeuwse ‘toperven’, onlangs in aanmerking gekomen voor subsidie binnen hetSLZ-project ‘Herstel Zeeuwse Toperven’. In overleg met SLZ is een plan opgesteld om een aantal traditionele elementen aan het erf toe te voegen.

Meer informatie

Tholen beschikt over een aantal bekende monumentale boerderijen. De boerderijen op Tholen zijn moeilijk te typeren door de grote verschillen in interieur en uiterlijk. Zowel de oorlog als de inundatie in 1953 zijn van invloed geweest op de erven en hun beplanting.

Meer informatie

Voor veel mensen is de veenmol (Gryllotalpa gryllotalpa), molkrekel of aardkreeft een onbekende. Hij leeft grotendeels onder de grond en is vooral 's nachts actief. De veenmol is een soort krekel en kan 3,5 tot 5 cm groot worden. Hij is geelachtig tot roodbruin en fijn behaard. Hij gebruikt de grote voorpoten als graafwerktuig en graaft vingerdikke gangen tot een kriskras patroon vlak onder het grondoppervlak. Hij gebruikt de gang meerdere malen en schuilt vaak onder loopplanken in de tuin. Verder kan de veenmol met zijn graafpoten goed zwemmen. Op zijn kop zitten 2 sprieten voor reuk, tast en smaak; 2 staartsprieten dienen als tast tijdens het achteruit kruipen. Lees verder hoe u de overlast van deze "krekel" kunt beperken. 

Meer informatie

Het herstellen van Zeeuwse boerderij is niet altijd makkelijk. Oude technieken en materialen zijn niet overal verkrijgbaar. Met deze publicatie hoopt Stichting Landschapsbeheer Zeeland (SLZ) een bijdrage te leveren aan het behoud van ons erfgoed en daarmee aan het behoud van de identiteit van de diverse regio’s in Zeeland.Hoe metsel ik een vervallen regenput op, wat is het recept voor nieuwe voegen, waarmee moet ik het hout van mijn schuur behandelen, hoe maak ik een nieuwe mendeur. Antwoord hierop vind je in de gids 'De kleine historische elementen in Zeeland'. 'Een gids voor instandhouding en herstel'. Door middel van talrijke foto's en tekeningen biedt deze gids handvatten, technische tips en zet vele adviezen bij elkaar.

Meer informatie

De wilde bij heeft het nodig dat meer mensen voor hen wilde bijenplekken aanleggen en zo ruimte geven voor nesten en voedselplekken.De bodem bewonende soorten kan je extra helpen door het maken van een zandheuvel. Bodembewoners zoals zandbijen krijgen veel kansen in een kale of half begroeide zandheuvel. Deze kan bevolkt worden door grote aantallen van veel verschillende soorten.

Meer informatie

Bijen en wespen hebben een grote voorliefde voor warme, zonbeschenen plaatsen, om daar hun nest te bouwen. Er zijn goede mogelijkheden om deze dieren te helpen. Daarbij is het goed te weten dat deze dieren niet steken (en al zouden ze daartoe toch een keer een poging wagen, ze doorgaans niet eens door de menselijke huid kunnen prikken). Een van de dingen die je kan doen is een bijenhotel bouwen.

Meer informatie

Om bomen en struiken een zo groot mogelijke kans te geven om te gaan groeien, is het belangrijk om ze op een goede manier te planten of te bewaren. 100 % garantie kunnen we nooit geven, het zijn immers levende producten. De meeste kans op goede en gezonde bomen en struiken is door er voor te zorgen dat ze een goede start krijgen.  

Meer informatie

Of het nu gaat om het maken van een plan, het  planten van een boom of het herstellen van een toegangshek lijkt er op het eerste gezicht weinig perspectief, maar wanneer we alle projecten en regelingen eens nader bekijken, zien we toch nog aardig wat mogelijkheden.

Meer informatie

Wij werken heel veel samen met vrijwilligers. Zonder al die vrijwilligers zou er veel werk in het landschap niet gedaan kunnen worden! Wij kunnen regelmatig nieuwe vrijwilligers gebruiken! 

Meer informatie

Waar de “openbare” bomen steeds van dichtbij te bewonderen zijn, is dat op erven meestal niet het geval. Toch sieren ook de monumentale bomen op erven het landschap.Erven met mooie bomen vallen al van ver op in het open Zeeuwse landschap. Goed begroeide erven vormen groene oases in het vaak grootschalige landschap.

Meer informatie

Het artikel uit de rubriek ‘Sporen in het Landschap’ in het vorige nummer (lente 2018) geschreven door collega Iman Labruyère gaat het over de kreken op Walcheren. Bij het artikel is ook een kaart te zien met het gebied dat overstroomd is bij de inundatie in 1944. Op het kaartje is heel goed te zien dat het oostelijk deel van Walcheren niet overstroomd is. Dit heeft te maken met hoe het landschap er daar uit zag en nog steeds ziet.Waar andere delen van Zeeland veel polders met dijken hebben, zijn die er op Walcheren alleen bij Vrouwenpolder, Arnemuiden en Nieuw- en Sint Joosland. In dit artikel zoomen we in op de Oud Sint Jooslandpolder en in iets mindere mate op de Middelburgse Polder beiden geleden ten zuiden van Middelburg.

Meer informatie

De duinstrook van Klein Valkenisse en Dishoek Noord behelst negen beheersvalleien, waar twee maal per jaar wordt gemaaid, om het dichtgroeien tegen te gaan. Dit is van belang, omdat anders de specifieke duinsoorten onder druk komen te staan. Het betreft acht duinvalleien en een vallei aan de binnenduinrand, de zogeheten bijenkuil. Medewerkers van SLZ houden in juni en september de begroeiing kort met bosmaaiers. Vrijwilligers harken het maaisel bij elkaar en leggen dit op rillen, op een daarop volgende zaterdag. Hiervoor kan SLZ altijd mensen gebruiken. Op deze dagen kunnen de betrokkenen actief genieten van dit bijzondere stukje Walcheren.

Meer informatie

Op de Zeeuwse boerenerven is veel symboliek terug te vinden die iets vertelt over de tradities, waarden of overtuiging van de bewoners. In het verleden werden symbolen algemeen toegepast om op sierlijke wijze een boodschap over te brengen.

Meer informatie

Al sinds enkele jaren zijn er alarmerende berichten over de snelle uitbreiding van een aantal zeer agressieve ziekten onder amfibieën. De huidziekte chytridiomycose veroorzaakt door de schimmel Batrachohytrium salamandrivorans (Bs), leidt wereldwijd massale sterfte onder amfibieën, ook in Europa en in Nederland. Eind 2010 is Ranavirus in Nederland aangetoond. Er zijn verschillende ranavirussen. Ranavirussen kunnen massale sterfte veroorzaken in populaties vissen, amfibieën, of reptielen.

Meer informatie

Bacterievuur is een ziekte die zowel in o.a. de meidoorn voorkomt als in fruitbomen, met name in peren- en appelbomen.

Meer informatie

Een Zeeuwse haag is gemengde heg met typische Zeeuwse soorten. Vroeger werd deze heg als vee-afscheiding gebruikt.   

Meer informatie

Er zijn vele overeenkomsten én verschillen tussen Het Zeeuwse Landschap en onze organisatie.De grootste overeenkomst is dat we ons allebei inzetten voor beheer en behoud van het landschap in Zeeland.Het grootste verschil is dat HZL dit enkel doet op hun eigen terreinen.SLZ heeft geen terreinen in eigendom en streeft dat ook niet na.Wij werken altijd bij en met anderen, denk aan het Waterschap, Staatsbosbeheer, Gemeenten, Provincie, particulieren, andere natuurorganisaties en soms ook bij HZL op hun terrein.

Meer informatie

Helpen met onderzoek naar de huiszwaluw of praktisch advies voor op uw erf over dit guitige vogeltje.

Meer informatie

Wilde bijen houden van warme, zon beschenen plaatsen, om daar hun nest te bouwen. Er zijn veel goede kansen om deze dieren te helpen. Let op dat er  onderscheid is tussen: ‘ in de grond nestelende soorten’ en ‘boven de grond nestelende soorten’.  

Meer informatie

Het komt regelmatig voor dat vleermuizen de weg kwijtraken en door een openstaand raam naar binnen vliegen. Ze zijn misschien overvallen door een onweersbui, achterna gezeten door een uil of achter een nachtvlinder aangegaan zijn. Vaak betreft het ook jonge diertjes die de weg nog niet goed kennen of het vliegen nog niet helemaal meester zijn. ‘s Avonds vind je ze dan tussen de gordijnen of ze vlieg rondjes door de kamer. Wat moet je doen?

Meer informatie

Gebruik van zaaizaad om een bloemrijke flora te verkrijgen en om insecten als vlinders en bijen te bevoordelen is populair en wint steeds meer terrein. Daarbij wordt de ingeschatte positieve bijdrage wel eens overdreven. Alsof het zaaien altijd garant staat voor het bevorderen van biodiversiteit. Inderdaad zijn er situaties waar het gebruik van bloemenzaad een heel goed resultaat heeft.Toch zijn er aan het inzetten van gebiedsvreemd zaaizaad ook flinke risico’s en nadelen. Daarom is het goed om, voordat de keuze wordt gemaakt om ergens zaaizaad in te brengen, eerst rekening te houden met deze aspecten. We proberen hieronder eerst een aantal van de risico’s en randvoorwaarden te beschrijven, waarna een overzicht gegeven wordt van de mogelijkheden van het gebruik van het zaaizaad.

Meer informatie

Jaarlijks worden er veel bomen en struiken in het landschap aangeplant. Niet alleen in het buitengebied, maar ook bij mensen thuis op het erf. Maar welke soorten kun je nu het beste planten zodat het past binnen het landschap van deze streek, de cultuurhistorie, biodiversiteit en ecologie.

Meer informatie

Het is de laatste tijd vaak in het nieuws: ‘het gaat slecht met de insecten!’. Wat kunnen we hier aan doen? Een van de kleine maatregelen die ieder kan nemen is kijken welke bomen je plant. Veel in bomen levende insecten zijn gebonden aan een bepaalde boom. Met de keuze van de boom bepaal je ook welke en hoeveel insecten je stimuleert.

Meer informatie

In Nederland komen drie inheemse soorten iepen voor: de gladde iep, de ruwe iep en de fladderiep. Uit de kruisingen tussen de ruwe en gladde iep zijn de hybride Hollandse iepen ontstaan. Voor het uitbreken van de iepenziekte was vooral de Hollandse iep ‘Belgica’ langs wegen en op dijken een imposante verschijning. De monumentale en soms zeer oude veldiepen waren vooral te vinden op en rond de erven. Bij het uitbreken van de iepenziekte in de jaren tachtig bleken deze markante bomen helaas niet bestand tegen de ziekte en van de oorspronkelijke populatie bleef zo goed als niets over. De enige inheemse iepensoort die weinig vatbaar bleek voor de ziekte was de fladderiep. De soort komt in het wild niet voor in Zeeland en werd ook nooit veel aangeplant. In de zoektocht naar alternatieven voor de niet meerbruikbare soorten kwam er steeds meer belangstelling voor de fladderiep.

Meer informatie