Filter

Voor veel mensen is de veenmol (Gryllotalpa gryllotalpa), molkrekel of aardkreeft een onbekende. Hij leeft grotendeels onder de grond en is vooral 's nachts actief. De veenmol is een soort krekel en kan 3,5 tot 5 cm groot worden. Hij is geelachtig tot roodbruin en fijn behaard. Hij gebruikt de grote voorpoten als graafwerktuig en graaft vingerdikke gangen tot een kriskras patroon vlak onder het grondoppervlak. Hij gebruikt de gang meerdere malen en schuilt vaak onder loopplanken in de tuin. Verder kan de veenmol met zijn graafpoten goed zwemmen. Op zijn kop zitten 2 sprieten voor reuk, tast en smaak; 2 staartsprieten dienen als tast tijdens het achteruit kruipen. Lees verder hoe u de overlast van deze "krekel" kunt beperken. 

Meer informatie

Het herstellen van Zeeuwse boerderij is niet altijd makkelijk. Oude technieken en materialen zijn niet overal verkrijgbaar. Met deze publicatie hoopt Stichting Landschapsbeheer Zeeland (SLZ) een bijdrage te leveren aan het behoud van ons erfgoed en daarmee aan het behoud van de identiteit van de diverse regio’s in Zeeland.Hoe metsel ik een vervallen regenput op, wat is het recept voor nieuwe voegen, waarmee moet ik het hout van mijn schuur behandelen, hoe maak ik een nieuwe mendeur. Antwoord hierop vind je in de gids 'De kleine historische elementen in Zeeland'. 'Een gids voor instandhouding en herstel'. Door middel van talrijke foto's en tekeningen biedt deze gids handvatten, technische tips en zet vele adviezen bij elkaar.

Meer informatie

De wilde bij heeft het nodig dat meer mensen voor hen wilde bijenplekken aanleggen en zo ruimte geven voor nesten en voedselplekken.De bodem bewonende soorten kan je extra helpen door het maken van een zandheuvel. Bodembewoners zoals zandbijen krijgen veel kansen in een kale of half begroeide zandheuvel. Deze kan bevolkt worden door grote aantallen van veel verschillende soorten.

Meer informatie

Bijen en wespen hebben een grote voorliefde voor warme, zonbeschenen plaatsen, om daar hun nest te bouwen. Er zijn goede mogelijkheden om deze dieren te helpen. Daarbij is het goed te weten dat deze dieren niet steken (en al zouden ze daartoe toch een keer een poging wagen, ze doorgaans niet eens door de menselijke huid kunnen prikken). Een van de dingen die je kan doen is een bijenhotel bouwen.

Meer informatie

Om bomen en struiken een zo groot mogelijke kans te geven om te gaan groeien, is het belangrijk om ze op een goede manier te planten of te bewaren. 100 % garantie kunnen we nooit geven, het zijn immers levende producten. De meeste kans op goede en gezonde bomen en struiken is door er voor te zorgen dat ze een goede start krijgen.  

Meer informatie

Of het nu gaat om het maken van een plan, het  planten van een boom of het herstellen van een toegangshek lijkt er op het eerste gezicht weinig perspectief, maar wanneer we alle projecten en regelingen eens nader bekijken, zien we toch nog aardig wat mogelijkheden.

Meer informatie

Wij werken heel veel samen met vrijwilligers. Zonder al die vrijwilligers zou er veel werk in het landschap niet gedaan kunnen worden! Wij kunnen regelmatig nieuwe vrijwilligers gebruiken! 

Meer informatie

De duinstrook van Klein Valkenisse en Dishoek Noord behelst negen beheersvalleien, waar twee maal per jaar wordt gemaaid, om het dichtgroeien tegen te gaan. Dit is van belang, omdat anders de specifieke duinsoorten onder druk komen te staan. Het betreft acht duinvalleien en een vallei aan de binnenduinrand, de zogeheten bijenkuil. Medewerkers van SLZ houden in juni en september de begroeiing kort met bosmaaiers. Vrijwilligers harken het maaisel bij elkaar en leggen dit op rillen, op een daarop volgende zaterdag. Hiervoor kan SLZ altijd mensen gebruiken. Op deze dagen kunnen de betrokkenen actief genieten van dit bijzondere stukje Walcheren.

Meer informatie

Al sinds enkele jaren zijn er alarmerende berichten over de snelle uitbreiding van een aantal zeer agressieve ziekten onder amfibieën. De huidziekte chytridiomycose veroorzaakt door de schimmel Batrachohytrium salamandrivorans (Bs), leidt wereldwijd massale sterfte onder amfibieën, ook in Europa en in Nederland. Eind 2010 is Ranavirus in Nederland aangetoond. Er zijn verschillende ranavirussen. Ranavirussen kunnen massale sterfte veroorzaken in populaties vissen, amfibieën, of reptielen.

Meer informatie

Bacterievuur is een ziekte die zowel in o.a. de meidoorn voorkomt als in fruitbomen, met name in peren- en appelbomen.

Meer informatie

Een Zeeuwse haag is gemengde heg met typische Zeeuwse soorten. Vroeger werd deze heg als vee-afscheiding gebruikt.   

Meer informatie

Er zijn vele overeenkomsten én verschillen tussen Het Zeeuwse Landschap en onze organisatie.De grootste overeenkomst is dat we ons allebei inzetten voor beheer en behoud van het landschap in Zeeland.Het grootste verschil is dat HZL dit enkel doet op hun eigen terreinen.SLZ heeft geen terreinen in eigendom en streeft dat ook niet na.Wij werken altijd bij en met anderen, denk aan het Waterschap, Staatsbosbeheer, Gemeenten, Provincie, particulieren, andere natuurorganisaties en soms ook bij HZL op hun terrein.

Meer informatie

Helpen met onderzoek naar de huiszwaluw of praktisch advies voor op uw erf over dit guitige vogeltje.

Meer informatie

Wilde bijen houden van warme, zon beschenen plaatsen, om daar hun nest te bouwen. Er zijn veel goede kansen om deze dieren te helpen. Let op dat er  onderscheid is tussen: ‘ in de grond nestelende soorten’ en ‘boven de grond nestelende soorten’.  

Meer informatie

Het komt regelmatig voor dat vleermuizen de weg kwijtraken en door een openstaand raam naar binnen vliegen. Ze zijn misschien overvallen door een onweersbui, achterna gezeten door een uil of achter een nachtvlinder aangegaan zijn. Vaak betreft het ook jonge diertjes die de weg nog niet goed kennen of het vliegen nog niet helemaal meester zijn. ‘s Avonds vind je ze dan tussen de gordijnen of ze vlieg rondjes door de kamer. Wat moet je doen?

Meer informatie

Gebruik van zaaizaad om een bloemrijke flora te verkrijgen en om insecten als vlinders en bijen te bevoordelen is populair en wint steeds meer terrein. Daarbij wordt de ingeschatte positieve bijdrage wel eens overdreven. Alsof het zaaien altijd garant staat voor het bevorderen van biodiversiteit. Inderdaad zijn er situaties waar het gebruik van bloemenzaad een heel goed resultaat heeft.Toch zijn er aan het inzetten van gebiedsvreemd zaaizaad ook flinke risico’s en nadelen. Daarom is het goed om, voordat de keuze wordt gemaakt om ergens zaaizaad in te brengen, eerst rekening te houden met deze aspecten. We proberen hieronder eerst een aantal van de risico’s en randvoorwaarden te beschrijven, waarna een overzicht gegeven wordt van de mogelijkheden van het gebruik van het zaaizaad.

Meer informatie

Jaarlijks worden er veel bomen en struiken in het landschap aangeplant. Niet alleen in het buitengebied, maar ook bij mensen thuis op het erf. Maar welke soorten kun je nu het beste planten zodat het past binnen het landschap van deze streek, de cultuurhistorie, biodiversiteit en ecologie.

Meer informatie

Het is de laatste tijd vaak in het nieuws: ‘het gaat slecht met de insecten!’. Wat kunnen we hier aan doen? Een van de kleine maatregelen die ieder kan nemen is kijken welke bomen je plant. Veel in bomen levende insecten zijn gebonden aan een bepaalde boom. Met de keuze van de boom bepaal je ook welke en hoeveel insecten je stimuleert.

Meer informatie