Stichting Landschapsbeheer Zeeland (SLZ)
Klein Frankrijk 1, 4461 ZN  Goes

Tel.: 0113 23 09 36
E-mail: info@landschapsbeheerzeeland.nl

Telefonisch bereikbaar:
Maandag t/m donderdag tussen 9:00 - 12:00 uur en tussen 13:00 - 16:00 uur
Vrijdag tussen 9:00 - 12:00 uur.
Buiten deze tijden is SLZ enkel telefonisch bereikbaar bij aanwezigheid van een medewerker op de administratie.

Rabobank: NL93 RABO 0380 5172 56
IBAN:  NL93 RABO 0380 5172 56
BIC:    RABONL2U
KvK Middelburg nr. 41113806
RSIN/Fiscaalnummer: 006130628

Wilt u dat wij contact met u opnemen of heeft u andere vragen of opmerkingen?
Vul dan het formulier in en we behandelen uw verzoek zo spoedig mogelijk.

Meldpunt ongewenst gedrag en integriteit

Stichting Landschapsbeheer Zeeland (SLZ) werkt volgens een gedragscode en integriteitsbeleid; beide documenten zijn terug te vinden op deze website, onder het kopje 'over ons'. Voor de medewerkers en vrijwilligers bestaat een interne en externe vertrouwenspersoon. Voor derden, maar ook voor medewerkers en vrijwilligers, heeft SLZ het meldpunt ongewenst gedrag en integriteit ingericht.

Wilt u meldingen over ongewenst gedrag of over schendingen integriteit doorgeven kan dat aan de directeur van SLZ (Petra Smits; directeur@landschapsbeheerzeeland.nl) of aan de voorzitter van het bestuur van SLZ (Ger van de Velde-de Wilde; vz-bestuur@landschapsbeheerzeeland.nl).
Gaat de melding over medewerkers of vrijwilligers van SLZ meldt dit dan bij voorkeur aan de directeur; gaat de melding over het bestuur of de directeur meldt dit dan bij voorkeur aan de voorzitter van het bestuur.

Meldingen worden, met respect voor eventuele wensen voor anonimiteit, opgepakt. Geef bij het onderwerp van uw mail aan: melding ongewenst gedrag en integriteit. Na uw melding wordt contact met u opgenomen door de voorzitter van het bestuur of de directeur. De mailadressen voor deze melding worden enkel door betreffende personen gelezen.