Jaarlijkse waarderingsprijs

De Gouden Jirizaag is een door SLZ uitgereikte jaarlijkse ereprijs om vrijwilligers die zich inzetten voor het landschap in Zeeland (in welke vorm dan ook) eens extra in het zonnetje te zetten en te bedanken. Alle bij SLZ aangesloten vrijwilligers mogen een collega-vrijwilliger (of een groep/team) nomineren voor de Gouden Jirizaag. Uiteraard moet deze wel voldoen aan een aantal voorwaarden.

Winnaar Gouden Jirizaag 2020

Voorwaarden nominaties:

Genomineerde:

 • is op een van de volgende terreinen actief met een accent op ‘veldwerk’ : 
  - soortenbeheer  (weidevogels, vleermuizen, amfibiën, vlinders, insecten, enz.)
  - cultuurhistorie (inventarisatie, restauratie, beheer, oude fruitrassen, enz.)
  - wandelnetwerk (ontwerp, aanleg, beheer, enz.)
  - landschapsbeheer (knotten, hoogstamfruit, enz.)
    
 • kan onderdeel uitmaken van een groep /organisatie, maar ook individueel /onafhankelijk opererende vrijwilligers komen in aanmerking
   
 • heeft zich op verschillende manieren onderscheiden (langdurig, speciaal thema, buitengewone inzet, etc.)

Iemand nomineren?

Stuur dan een e-mail naar pieter.voets@landschapsbeheerzeeland.nl met daarin informatie over de genomineerde en waarom u vindt dat hij/zij de Gouden Jirizaag moet winnen, bij voorkeur met een anekdote.

Let op! Het moet goed en duidelijk naar voren komen wat de reden is dat u hem/haar nomineert, wat zijn/haar kwaliteiten zijn, dat hij/zij voldoet aan de voorwaarden e.d. Met andere woorden: waarom deze persoon of groep zich uitdrukkelijk in de kijker heeft gezet. De jury moet op basis van úw info een keuze maken! De motivatie is dus erg belangrijk. SLZ-medewerkers (die vaak ook als vrijwilliger actief zijn), zijn uitgesloten om de Gouden Jirizaag te winnen.

Adrie dijkhuizen

Jury

De afdeling vrijwilligerswerk van SLZ reduceert alle ingezonden nominaties tot drie personen. De jury, die bestaat uit de winnaar van vorig jaar, Bestuurslid SLZ Thomas Collette en beleidsmedewerker natuur en landschap bij de provincie Monica Schra-Anthonisse, komt bij elkaar om deze drie genomineerden door te spreken. Door een vergelijking te maken op basis van specialistische kennis, veelzijdigheid, betrouwbaarheid, daadkracht, aantal nominaties, voorbeeldfunctie, sociale vaardigheden, de motivatie van de inzenders en de informatie van SLZ over deze genomineerden kiest de jury een winnaar uit de kandidaten.

A3

Winnaars Gouden Jirizaag voorgaande jaren

 • 1999      Han Muller en Sjaak Herman
 • 2000      geen uitreiking
 • 2001      Wim vd Kamer en Hennie vd Hemel
 • 2002      Luud Persijn
 • 2003      Willy Verbist en Wivina Luykxs
 • 2004      Thomas Collette en Jan de Wilde
 • 2005      geen uitreiking
 • 2006      Fons de Beijn
 • 2007      Kees Wisse
 • 2008      Ton de Koning
 • 2009      Luciën Boerjan
 • 2010      Henk Dalebout
 • 2011      Cees Luijsterburg
 • 2012      Walter Berentsen
 • 2013      Jan Dingemanse
 • 2014      Eddy Dobbelaar
 • 2015      Chris Louwerse
 • 2016      Stichting Open Duinen
 • 2017      Herman Schrama
 • 2018      Wim Roose
 • 2019      Adrie Dijkhuizen
 • 2020      Arthur Stijns
 • 2021     Johan Vermin
 • 2022     Gerard van Daele
 • 2023     Jan meijer en Fonny Roels  
Winnaar Gouden Jirizaag 2020 Adrie Dijkhuizen wim en roos herman Stichting Open Duinen Chris Louwerse Eddie Dobbelaar Walter Berentsen Johan Vermin jiri 22