Welkom op de pagina van het Kennisnetwerk Voedselbossen in Zeeland

Er is veel belangstelling voor het thema voedselbossen maar er zijn ook nog veel vragen zoals wat kan en mag er en hoe pak ik het aan?
De Provincie Zeeland en Stichting Landschapsbeheer Zeeland willen graag de aanleg van voedselbossen in onze provincie stimuleren.
Door het opbouwen van een Kennisnetwerk bieden we informatie voor iedereen die in Zeeland een voedselbos wil beginnen.

 Hier vindt u diverse informatie over voedselbossen in Zeeland.

Wat is een voedselbos?

Het antwoord hierop verschilt per organisatie en per persoon. Er zijn veel definities en vormen. Ook op internet vind je veel verschillende termen. Vaak komen de volgende thema's terug:

Ecosysteem, hoge biodiversiteit, door mensen ontworpen, vegetatielaag, gericht op voedselproductie.

Een voedselbos is een door de mens ontworpen systeem gericht op duurzame voedselproductie. Het ontwerp is geïnspireerd op de opbouw van een natuurlijk bos. Het is ook een plek met een grote verscheidenheid aan flora en fauna. Bij voorkeur is de basis inheems en bestaat uit verschillende vegetatielagen.

Een vitaal voedselbos heeft een kruinlaag met hoge bomen, een tussenlaag met lagere bomen, een struiklaag, een kruidlaag, een laag met bodembedekkers en een laag met klimmende planten. Doordat een voedselbos uit verschillende lagen bestaat, ontstaat er leefgebied voor verschillende soorten. Zo kan een buizerd gaan broeden in een van de hoge bomen, vormen de bessen en bloesems van struiken een belangrijke voedselbron voor vlinders en vogels.

landkaartje

Welke soorten aanplanten?

Soortenlijst voedselbossen

Het liefst zien we voedselbossen met veel inheems, autochtoon en streekeigen plantmateriaal. SLZ heeft een soortenlijst opgesteld waarin onderscheid wordt gemaakt tussen inheems, uitheems of streekeigen. De onderstaande lijst verandert regelmatig, dit komt omdat onze kennis groeit.

Soortenlijst voedselbossen

Let wel op:

  • Niet alle plantendelen zijn eetbaar
  • Sommige planten lijken erg op elkaar

Woekerende of invasieve soorten

Helaas zijn er ook soorten die erg dominant kunnen worden, of zelfs bekend staan als invasief. SLZ heeft een lijst opgesteld, hierin staan soorten waar je extra moet letten of die je beter niet kunt aanplanten.

Dominante soorten

Kennisuitwisseling

Graag willen we een Kennisnetwerk opbouwen rondom voedselbossen, waarbij belangstellenden breed worden geïnformeerd over voedselbossen. In 2021 hebben we twee kennisbijeenkomsten en een veldbezoek georganiseerd.

De eerste bijeenkomst was op woensdag 30 juni 2021.
Tijdens dit webinar kwam vooral de basisinformatie over voedselbossen aan de orde.
Deze vond digitaal plaats en is terug te kijken via ons YouTube kanaal 

Programma:

  • Welkom door Caroline Geluk, Stichting Landschapsbeheer Zeeland (SLZ)
  • Aanmoediging door gedeputeerden Anita Pijpelink en Jo-Annes de Bat, Provincie Zeeland
  • Geschiedenis, vormen, voor- en nadelen Voedselbos door Naomi Oostinga, SLZ
  • Kaders en kansen voor voedselbossen in Zeeland door Chris Vreugdenhil, Provincie Zeeland
  • Ervaringen/praktijk, permacultuur en (maatschappelijk) nut door Viviane Smit, Stichting Platform Voedselbossen
  • Vervolg Kennisnetwerk door Caroline Geluk, SLZ en Einde

Klik hier om de presentatie in pdf te bekijken.
Heeft u na het bekijken van het webinar nog vragen, mail die dan aan info@landschapsbeheerzeeland.nl

________________________________________________________________________________________________

Vervolgbijeenkomst

De tweede bijeenkomst was op zaterdag 16 oktober 2021

Programma

Na het volgen van de kennisbijeenkomsten kunt u bewuste keuzes maken voor de aanleg en het duurzame beheer van een voedselbos.

Vogelkers

Voedselbossen in Zeeland

Voedselbos-abonnement

 

Handige links

 

Walnotenbosje Stavenisse

Samenwerking

Logo Provincie Zeeland slz Nationale postcode loterij Voedselbossen