Er is veel belangstelling voor het thema voedselbossen maar er zijn ook nog veel vragen. Vooral omtrent wet- en regelgeving en inhoudelijke informatie.
Met de juiste kennis, kan bewuster keuzes worden gemaakt, wat bijdraagt aan een duurzame aanleg van voedselbossen, die tevens van betekenis kunnen zijn voor de biodiversiteit en passen in de bosvisie Zeeland. Hier vindt u diverse informatie over voedselbossen in Zeeland.
 

Wat is een voedselbos?

Een voedselbos is wat SLZ betreft een plek met een grote verscheidenheid aan flora en fauna. De basis van een Zeeuws voedselbos is inheems en bestaat uit verschillende vegetatielagen. Een vitaal voedselbos heeft een kruinlaag met hoge bomen, een tussenlaag met lagere bomen, een struiklaag, een kruidlaag, een laag met bodembedekkers en een laag met klimmende planten. Doordat een voedselbos uit verschillende lagen bestaat, ontstaat er leefgebied voor verschillende soorten. Zo kan een buizerd gaan broeden in een van de hoge bomen, vormen de bessen en bloesems van struiken een belangrijke voedselbron voor vlinders en vogels.

landkaartje

Welke soorten aanplanten?

Een voedselbos bestaat bij voorkeur uit inheems, autochtoon en streekeigen plantmateriaal.

Bij de aan te planten soorten heeft het de voorkeur om de assortimentslijst van Stichting Landschapsbeheer Zeeland te volgen.  

Netwerk bijeenkomsten

Graag willen we een Kennisnetwerk opbouwen rondom voedselbossen, waarbij belangstellenden breed en eerlijk worden geïnformeerd over voedselbossen. Dat doen we middels een kennismakingsbijeenkomst, een dieptebijeenkomst en een veldbezoek.
Daarna kan men zelf met de verkregen informatie en kennis bewuste keuzes maken bij de ontwikkeling en het beheer van een voedselbos.

De kennismakingsbijeenkomst is op woensdag 30 juni 2021 van 18.30 – 20.30 uur.
Deze zal digitaal plaatsvinden. Programma volgt.
Voor wie: alle geïnteresseerden.
Na aanmelding ontvangt u de link om deel te nemen.
Aanmelden vóór 15 juni via: info@landschapsbeheerzeeland.nl 

De dieptebijeenkomst in de ochtend wordt gecombineerd met in de middag het veldbezoek waarbij we een tweetal bestaande voedselbosjes bezoeken. Hierbij kunnen (potentiële) voedselboseigenaren praktijkervaringen uitwisselen.
Deze zal op een zaterdag in oktober plaatsvinden. Datum is nog niet bekend. 
Voor wie: Starters van een Voedselbos
Deze bijeenkomst wordt fysiek georganiseerd. 

 

Vogelkers

Voedselbos-abonnement

 

Samenwerking

"" logo ""