Er is veel belangstelling voor het thema voedselbossen maar er zijn ook nog veel vragen zoals wat kan en mag er en hoe pak ik het aan?
De Provincie Zeeland en Stichting Landschapsbeheer Zeeland willen graag de aanleg van voedselbossen in onze provincie stimuleren.
Door het opbouwen van een Kennisnetwerk bieden we informatie voor iedereen die in Zeeland een voedselbos wil beginnen.

 Hier vindt u diverse informatie over voedselbossen in Zeeland.

Wat is een voedselbos?

Een voedselbos is wat SLZ betreft een plek met een grote verscheidenheid aan flora en fauna. De basis van een Zeeuws voedselbos is inheems en bestaat uit verschillende vegetatielagen. Een vitaal voedselbos heeft een kruinlaag met hoge bomen, een tussenlaag met lagere bomen, een struiklaag, een kruidlaag, een laag met bodembedekkers en een laag met klimmende planten. Doordat een voedselbos uit verschillende lagen bestaat, ontstaat er leefgebied voor verschillende soorten. Zo kan een buizerd gaan broeden in een van de hoge bomen, vormen de bessen en bloesems van struiken een belangrijke voedselbron voor vlinders en vogels.

landkaartje

Welke soorten aanplanten?

Een voedselbos bestaat bij voorkeur uit inheems, autochtoon en streekeigen plantmateriaal.

Bij de aan te planten soorten heeft het de voorkeur om de assortimentslijst van Stichting Landschapsbeheer Zeeland te volgen.  

Netwerk bijeenkomsten

Graag willen we een Kennisnetwerk opbouwen rondom voedselbossen, waarbij belangstellenden breed worden geïnformeerd over voedselbossen. Dit jaar organiseren we daarom twee kennisbijeenkomsten en een veldbezoek.

De eerste bijeenkomst is op woensdag 30 juni 2021 van 18.30 – 19.30 uur.
Tijdens dit webinar komt vooral de basisinformatie over voedselbossen aan de orde.
Deze zal digitaal plaatsvinden.
Voor wie: alle geïnteresseerden.
Programma:
18.30 uur: Welkom door Caroline Geluk, Stichting Landschapsbeheer Zeeland (SLZ)
18.35 uur: Aanmoediging door gedeputeerden Anita Pijpelink en Jo-Annes de Bat, Provincie Zeeland
18.40 uur: Geschiedenis, vormen, voor- en nadelen Voedselbos door Naomi Oostinga, SLZ
18.55 uur: Kaders en kansen voor voedselbossen in Zeeland door Chris Vreugdenhil, Provincie Zeeland
19.10 uur: Ervaringen/praktijk, permacultuur en (maatschappelijk) nut door Viviane Smit, Stichting Platform Voedselbossen
19.25 uur: Vervolg Kennisnetwerk door Caroline Geluk, SLZ
19.30 uur: Einde

Aanmelden kan door uw emailadres op te geven via deze link: Voedselbossen in Zeeland (royalcast.com)

In het najaar komt er een vervolgbijeenkomst op locatie.
Deze is -voorlopig- gepland op zaterdag 16 oktober (nog onder voorbehoud). 
Dan zullen we de kennis verder verdiepen en brengen we een bezoek aan een Zeeuws voedselbos.
Voor wie: Starters van een Voedselbos

Na het volgen van de kennisbijeenkomsten kunt u bewuste keuzes maken voor de aanleg en het duurzame beheer van een voedselbos.

Vogelkers

Voedselbos-abonnement

 

Samenwerking

"" logo ""