Voedselbos abonnement

Heeft u een voedselbos? Dan kunt u een een abonnement bij ons nemen voor het onderhoud. 

Dit abonnement houdt het volgende in:

• Mondeling advies
Om het jaar vindt er een bezoek plaats van een SLZ-adviseur. Er wordt dan gekeken naar de toestand en de potentie van het bos. Ook wordt er -indien nodig- een voorstel gedaan voor verbetering van de natuur- en landschappelijke waarden van het bos. Verder worden eventuele problemen besproken en wordt een advies gegeven voor benodigd beheer en onderhoud.

• Uitvoeringsploeg
Indien er veel onderhoud nodig is, en u kunt dit zelf niet doen, dan kunt u onze uitvoeringsploeg inschakelen. Op een doordeweekse dag komen zij dan het onderhoud in uw voedselbos uitvoeren aan de hand van het advies van de SLZ-adviseur.   

• Op de hoogte van landschapsbeheer
Om u op de hoogte te houden van wat er speelt in het landschapsbeheer van Zeeland, ontvangt u gratis ons tijdschrift Landschapsbeheer Zeeland. Tevens wordt u op de hoogte gehouden van gerichte cursussen en bijeenkomsten.

     

    boomgaard