Dat is mogelijk. Het perceel zal een passende bestemming moeten hebben waarbinnen de aanleg van een voedselbos mogelijk is of de huidige niet passende bestemming moet gewijzigd worden. Het aanplanten van houtopstanden t.b.v. een voedselbos zal in veel gevallen omgevingsvergunningplichtig zijn binnen een agrarische bestemming. Er kan namelijk sprake zijn van effecten op aangrenzende agrarische percelen zoals schaduw, bladval, wildschade etc. Daarnaast kunnen ook vanuit het aspect landschap binnen een bestemmingsplan beperkingen zijn opgelegd aan opgaande beplanting op bepaalde locaties of vanuit natuur omdat er bv. een weidevogelgebied naast het perceel ligt.