Voor meer activiteiten in de Zeeuwse natuur, kijk ook eens op www.zeeland.com.

Nieuws

Patrijs

Mening van akkerbouwers gevraagd!

Wij zijn op zoek naar akkerbouwers die een enquête willen invullen om hun mening te geven over het functioneren van Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). 

Bijdrage Postcode Loterij 2020 - LandschappenNL

Schenking Nationale Postcode Loterij

Dankzij de deelnemers van de Nationale Postcode Loterij konden we samen met onze vrijwilligers in 2020 heel veel doen voor het Zeeuwse cultuurlandschap en de biodiversiteit. 

Erftrofee - foto SLZ

De Zeeuwse Erftrofee 2021

Om het behoud van cultureel erfgoed op en rond boerenerven in Zeeland aan te moedigen wordt ieder jaar namens de Boerderijenstichting Zeeland, de ZLTO en SLZ de Zeeuwse Erftrofee uitgereikt. Dit jaar is SLZ aan de beurt om een winnaar te kiezen. 

Landschapselementen - foto Sandra Dobbelaar SLZ

Aanvalsplan Landschapselementen

Op 11 maart werd het ‘Aanvalsplan voor Versterking Landschappelijke identiteit via Landschapselementen’ gelanceerd. Het plan biedt concrete handvatten voor het versterken van landschapselementen, wat bijdraagt aan de grote maatschappelijke opgaven voor klimaat, biodiversiteit, omgevingsbeleid en bossenstrategie.

Rugstreeppad - foto Lucien Calle SLZ

Vrijwilligers gezocht

Het gaat niet goed gaat met de rugstreeppad in het Zeeuwse landelijk gebied. We zoeken daarom in heel Zeeland vrijwilligers om te helpen bij de inventarisatie van rugstreeppadden. 

Naomi en kiekendief

Stage bij SLZ

Er zijn meerdere nieuwe stageplekken beschikbaar. Ben je gemotiveerd om jezelf verder te ontwikkelen bij SLZ? Bekijk de vacatures. 

Koolzaadveld - foto SLZ

Nieuwe editie kwartaalblad

Met het begin van het voorjaar is ook de lente editie van ons kwartaalblad verschenen. Wil je het blad ook ontvangen? Voor slechts € 15,- per jaar krijg je het blad thuisgestuurd.

kropaar

Update Covid-19 protocol vrijwilligers

Het Covid-19 protocol is opnieuw gewijzigd. Lees het aangepaste protocol goed door. 

Overdracht gereedschap DELTA

Nieuw gereedschap

Een deel van onze vrijwilligers werkt sinds kort met nieuw gereedschap dat gekocht werd van de bijdrage uit Groen Gas van DELTA. Bij iedere 1.000 kuub verbruikt groen gas gaat namelijk vijf euro naar De Zeeuwse Natuur.

Groene Revolutie 2021

Groene schoolpleinen

De subsidieregeling Groene Revolutie Zeeuwse Schoolpleinen biedt scholen een steuntje in de rug om hun groene schoolplein te realiseren. Scholen kunnen tot 5 april 2021 hun aanvraag indienen.