Onderzoek naar effect van verlichting op de grijze grootoorvleermuis

In het najaar van 2023 heeft Tygo de Munck, student aan de Wageningse Universiteit, onderzoek gedaan in Zeeland naar het effect van kunstmatig licht op de grijze grootoorvleermuis. Van deze soort wordt namelijk gedacht dat hij erg gevoelig is voor licht. Dit komt omdat hij in het donker jaagt, en in tegenstelling tot de meeste vleermuissoorten ook veel gebruik maakt van zijn zicht om op insecten te jagen.

Grootoorvleermuis

Sterke afname

In Zeeland komt de soort alleen in het oosten van Zeeuws-Vlaanderen voor. Echter neemt hij daar sterk in aantal af, en de oorzaak is niet bekend. Mogelijk komt het doordat er steeds meer verlichting geplaatst wordt op kolonieplaatsen (kerken) en plekken waar ze jagen. Met dit onderzoek hoopten we te kunnen achterhalen of licht de veroorzaker was.

Grootoorvleermuis

Geluidsfragmenten

Tijdens dit onderzoek zijn van 78 verschillende locaties geluidsfragmenten van vleermuizen geanalyseerd op de aanwezigheid van de grijze grootoorvleermuis. Deze gegevens zijn verzameld door ecologisch adviseurs Alex Wieland en Mark Dobbelaar.

Vervolgens is op elk van de locaties gemeten hoe hoog de lichtintensiteit was (uitgedrukt in lux), wat de afstand was tot de dichtstbijzijnde lichtbron, en welke kleur dat licht dan had (indien toepasselijk). Hierna is onderzocht of dit een invloed had op de aanwezigheid van de grijze grootoorvleermuis.

Of dit ook gevonden is en hoe dat dan kan, kun je (in het Engels) lezen in het onderzoeksrapport! Klik op de pdf hieronder.

uitpeilen grijze grootoor

Onderzoeksrapport 'Shining a light on bats'