Soorten vrijwilligerswerk

Toen SLZ begon met het organiseren van vrijwilligerswerk, hielden we ons voornamelijk bezig met het knotten van wilgen. In de loop van de tijd zijn er veel verschillende werkzaamheden bijgekomen op het gebied van het beheer van kleine groene landschapselementen.
Denk hierbij aan het snoeien van hoogstamfruitbomen, het beheer van bloemdijken, het herstellen van de bewegwijzering van het wandelnetwerk en het controleren van bacterievuur in meidoornheggen.

Deze werkzaamheden worden verricht door onze vaste doordeweekse vrijwilligersgroepen.
Daarnaast zijn er diverse zelfstandige vrijwilligers (groepen) die op projectbasis werken of zijn verenigd in een natuurvereniging. Zij krijgen ondersteuning van SLZ in de vorm van facilitering van materiaal en materieel, verzekering, pbm's of begeleiding/advisering.

Hieronder vind je een overzicht van onze huidige vaste doordeweekse vrijwilligersgroepen.

Vrijwilligerswerk

Wij werken heel veel samen met vrijwilligers. Zonder al die vrijwilligers zou er veel werk in het landschap niet gedaan kunnen worden! Wij kunnen regelmatig nieuwe vrijwilligers gebruiken! 

Veel gestelde vragen

Wij werken heel veel samen met vrijwilligers. Want zonder al die vrijwilligers zou er veel werk in het landschap niet gedaan kunnen worden! Wij kunnen regelmatig nieuwe vrijwilligers gebruiken! 

Meer informatie