Soorten vrijwilligerswerk

Toen SLZ begon met het organiseren van vrijwilligerswerk, hielden we ons voornamelijk bezig met het knotten van wilgen. In de loop van de tijd zijn er veel verschillende werkzaamheden bijgekomen op het gebied van het beheer van kleine groene landschapselementen.
Denk hierbij aan het snoeien van hoogstamfruitbomen, het beheer van bloemdijken, het herstellen van de bewegwijzering van het wandelnetwerk en het controleren van bacterievuur in meidoornheggen.

Deze werkzaamheden worden verricht door onze vaste doordeweekse vrijwilligersgroepen.
Daarnaast zijn er diverse zelfstandige vrijwilligers (groepen) die op projectbasis werken of zijn verenigd in een natuurvereniging. Zij krijgen ondersteuning van SLZ in de vorm van facilitering van materiaal en materieel, verzekering, pbm's of begeleiding/advisering.

Hieronder vind je een overzicht van onze huidige vaste doordeweekse vrijwilligersgroepen.

Vrijwilligerswerk

Wij werken heel veel samen met vrijwilligers. Zonder al die vrijwilligers zou er veel werk in het landschap niet gedaan kunnen worden! Wij kunnen regelmatig nieuwe vrijwilligers gebruiken! 

Zou je het leuk vinden om ook eens vrijwilligerswerk in het natuur- en landschapsbeheer te verrichten?

Klik hier voor meer informatie over het vrijwilligerswerk bij SLZ.
Of bel met onze coördinator vrijwilligerswerk Pieter Voets, tel. 0113-23 09 36 of mail hem: pieter.voets@landschapsbeheerzeeland.nl

Specifieke vrijwilligersvacatures met een bepaalde functie/vakgebied vind je op: www.natuurwerkzeeland.nl
Hier staan ook vrijwilligersvacatures op van onze collega organisaties!

Veel gestelde vragen

Wij werken heel veel samen met vrijwilligers. Zonder al die vrijwilligers zou er veel werk in het landschap niet gedaan kunnen worden! Wij kunnen regelmatig nieuwe vrijwilligers gebruiken! 

Meer informatie