Landschapsbeheer Ploeg

Wij voeren met deze vaste vrijwilligersgroep allerlei werkzaamheden uit om landschapselementen te onderhouden.

In de winter gaat het vooral om het knotten van wilgen en het aanplanten van hoogstamfruitbomen. Door onderhoud blijven deze landschapselementen behouden en zorgen ze voor een mooie aankleding van het landschap. Daarnaast hebben ze ook natuurwaarde, bijvoorbeeld als broedlocatie voor vogels en historische waarde. In de zomer worden er veelal bomen geveld en verrichten we ecologisch maaibeheer.

slider algemeen

Samenwerken

Er wordt in een ploeg gewerkt op vaste dagen met andere vrijwilligers onder leiding van een ploegleider. In elke regio van Zeeland is een ploeg actief.

De vrijwilligers krijgen vooraf goede instructie en er worden elk jaar cursussen gegeven. Tevens is er bij elke werkdag een ervaren kracht bij die je met raad en daad bij kan staan.

Het vervoer wordt in gezamenlijk overleg geregeld en bijkomende kosten kunnen worden gedeclareerd. Gereedschap en ladders zijn beschikbaar.

Vrijwilligerswerk

Veel gestelde vragen

Wij werken heel veel samen met vrijwilligers. Want zonder al die vrijwilligers zou er veel werk in het landschap niet gedaan kunnen worden! Wij kunnen regelmatig nieuwe vrijwilligers gebruiken! 

Meer informatie

Een Zeeuwse haag is gemengde heg met typische Zeeuwse soorten. Vroeger werd deze heg als vee-afscheiding gebruikt.   

Meer informatie