Omslag Landschapsbeheer Zeeland Lente 2021

Landschapsbeheer Zeeland is een uitgave van Stichting Landschapsbeheer Zeeland (SLZ) en wordt vier keer per jaar verzonden aan vrijwilligers in het landschapsbeheer in Zeeland, overeenkomsthouders, abonnees, relaties en medewerkers.

In de laatst verschenen lente editie staan de volgende onderwerpen:

 • Behoud van oude granen in Zeeland
 • Een keverbank voor de patrijs 
 • Jaar van de vrijwillige inzet
 • Zorgdragen voor het landschap via een persoonlijke gift
 • Professionalisering vrijwilligerswerk 
 • Hagen op Walcheren 
 • Een paarse poel in Terneuzen 
 • Sporen in het landschap: Staats-Spaanse linies in Zeeuws-Vlaanderen 
 • Monumentale bomen in de gemeente Schouwen-Duiveland 
 • Zo doen wij dat: serie waarin een Zeeuwse erfeigenaar vertelt over het onderhoud van zijn of haar erf 
 • Wandelnetwerk Reimerswaal 
 • Kort Nieuws
 • Vrijwilliger aan het woord 
 • Agenda 

Wilt u ons kwartaalblad ook ontvangen?
Voor slechts € 15,- per jaar krijgt u het blad thuisgestuurd.
Klik hier om u aan te melden voor een abonnement.

Indien u tot bovengenoemde doelgroep behoort, kunt u het blad kosteloos toegestuurd krijgen.
Stuur dan een e-mail naar info@landschapsbeheerzeeland.nl.
Mocht u zelf een inhoudelijke bijdrage willen leveren lees dan eerst onze redactie procedure en stuur hierna uw bijdrage naar bovenstaande e-mail adres.

Vorige edities:

Artikel terugzoeken
Wilt u een artikel terugzoeken dat eerder in een van onze edities heeft gestaan? Dit kan heel eenvoudig door het onderwerp en eventueel jaartal in te typen op www.tijdschriftenbankzeeland.nl
Al onze edities zijn hier opgenomen.

Adverteren
Ook uw advertentie in ons kwartaalblad 'Landschapsbeheer Zeeland'?
Voor slechts € 37,50 per nummer, per blokje plaatsen wij uw advertentie, onder de volgende voorwaarden:

 • Contract (en factuur) is op jaarbasis.
 • De advertenties zijn allemaal in full colour.
 • Formaat advertentie 62 x 62 mm. (1 blokje). Meerdere blokjes mogelijk.
 • 1500 Zeeuwen ontvangen ons kwartaalblad per post en 2400 mensen via onze digitale nieuwsbrief.
 • Contract is tot wederopzegging.
 • Wanneer men niet voor 1 december opgezegd heeft, gaan wij er vanuit dat men ook in het volgende jaar weer 4x willen adverteren in ons blad.
 • Begin januari ontvangt men de nota voor de advertentie in de vier edities die in dat jaar zullen verschijnen.

Interesse? Stuur een e-mail met uw advertentie naar info@landschapsbeheerzeeland.nl

Laatst verschenen editie digitaal lezen
U kunt de laatst verschenen editie natuurlijk ook digitaal lezen door hem gratis te downloaden.
Klik hieronder op de groene button.
Wilt u een herinnering ontvangen zodra de nieuwste editie online staat?
Stuur dan een email naar info@landschapsbeheerzeeland.nl

Downloaden