Vrijwilligers

Stichting Landschapsbeheer Zeeland is een professionele goede doelen organisatie voor natuur en landschap. Onze 3.000 vrijwilligers werken ruim 45.000 uur per jaar aan beheer, herstel en ontwikkeling van natuur en landschap in Zeeland!

Afwisselend

Zo afwisselend als ons Zeeuwse land is, zo afwisselend zijn de werkzaamheden. Gezond in de buitenlucht aan de slag met het knotten van wilgen, maaien van bloemdijken, ophangen van nestkasten, leefgebieden geschikt(er) maken voor zeldzame soorten als de kleine parelmoervlinder, de ruige anjer of de bontbekplevier, onderhoud van het Fiets- en Wandelnetwerk Zeeland en nog veel meer!

Vrijwilligers werken overwegend met eenvoudig handgereedschap, zoals beugelzaag, snoeischaar, spade of hooihark. We werken ook samen met bewonersgroepen aan lokale projecten. Maar we zoeken ook specialisten die willen werken met motorische gereedschappen of kunnen metselen.

We organiseren regelmatig activiteiten die betrekking hebben op het werk. Tevens kunnen vrijwilligers deelnemen aan cursussen of workshops om hun deskundigheid of de veiligheid van het werk te bevorderen. Uiteraard worden verder materialen en hulpmiddelen ter beschikking gesteld door SLZ en zorgen wij ook voor begeleiding.

Aanmelden als vrijwilliger

Zou je het leuk vinden om ook eens vrijwilligerswerk in het natuur- en landschapsbeheer te verrichten?

Iedereen die tijd beschikbaar heeft en met een positieve houding en enthousiast mee wil en kan werken in een groep mensen, is van harte welkom. Kennis van zaken is niet direct nodig, die komt al werkend vanzelf wel. Ook kan je individueel aan de slag.

Speciale lichaamskracht is niet vereist, iedereen zet zich in naar eigen kunnen. Zo nodig krijg je begeleiding, gereedschap (te leen) en bieden we regelmatig cursussen aan om o.a. veilige werkomstandigheden te bevorderen.

Vul je gegevens hiernaast in en klik op 'indienen'. We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op voor een afspraak.

Vrijwilligerswerk Vrijwilligerswerk Vrijwilligerswerk Vrijwilligerswerk Vrijwilligerswerk Vrijwilligerswerk Vrijwilligerswerk Vrijwilligerswerk Vrijwilligerswerk Vrijwilligerswerk Vrijwilligerswerk Vrijwilligerswerk Vrijwilligerswerk Vrijwilligerswerk Vrijwilligerswerk Vrijwilligerswerk Vrijwilligerswerk Vrijwilligerswerk

Veel gestelde vragen

Bijen en wespen hebben een grote voorliefde voor warme, zonbeschenen plaatsen, om daar hun nest te bouwen. Er zijn goede mogelijkheden om deze dieren te helpen. Daarbij is het goed te weten dat deze dieren niet steken (en al zouden ze daartoe toch een keer een poging wagen, ze doorgaans niet eens door de menselijke huid kunnen prikken). Een van de dingen die je kan doen is een bijenhotel bouwen.

Meer informatie

Om bomen en struiken een zo groot mogelijke kans te geven om te gaan groeien, is het belangrijk om ze op een goede manier te planten of te bewaren. 100 % garantie kunnen we nooit geven, het zijn immers levende producten. De meeste kans op goede en gezonde bomen en struiken is door er voor te zorgen dat ze een goede start krijgen.  

Meer informatie

Wij werken heel veel samen met vrijwilligers. Want zonder al die vrijwilligers zou er veel werk in het landschap niet gedaan kunnen worden! Wij kunnen regelmatig nieuwe vrijwilligers gebruiken! 

Meer informatie

Al sinds enkele jaren zijn er alarmerende berichten over de snelle uitbreiding van een aantal zeer agressieve ziekten onder amfibieën. De huidziekte chytridiomycose veroorzaakt door de schimmel Batrachohytrium salamandrivorans (Bs), leidt wereldwijd massale sterfte onder amfibieën, ook in Europa en in Nederland. Eind 2010 is Ranavirus in Nederland aangetoond. Er zijn verschillende ranavirussen. Ranavirussen kunnen massale sterfte veroorzaken in populaties vissen, amfibieën, of reptielen.

Meer informatie

Helpen met onderzoek naar de huiszwaluw of praktisch advies voor op uw erf over dit guitige vogeltje.

Meer informatie

Wilde bijen houden van warme, zon beschenen plaatsen, om daar hun nest te bouwen. Er zijn veel goede kansen om deze dieren te helpen. Let op dat er  onderscheid is tussen: ‘ in de grond nestelende soorten’ en ‘boven de grond nestelende soorten’.  

Meer informatie