De in het wild levende bijen hebben dikwijls een probleem. Ze hebben weinig plekjes om hun nesten
te kunnen bouwen. In nette, overal aangeharkte en geschoffelde erven en tuinen zijn geen rommelhokjes en gaatjes meer te vinden voor de bijen en wespen. Er staat geen enkel hol sprietje of takje langer dan een deel van het seizoen overeind. Ook vermolmd hout blijft nergens lang liggen.

betegelde tuin

Boven de grond

Boven de grond nestelen de soorten meestal in nauwe gaatjes. Bijvoorbeeld in oud hout, waarin
boorgaatjes van andere insecten zitten, holle plantenstengels ed. Voor het hotel kan je daarom
van alles gebruiken, zolang er maar gaatjes van verschillende diameters inzitten. Goed bruikbaar is hout, waarin gaatjes geboord kunnen worden, bamboe, riet of andere planten met holle stengels.
Gebruik het liefste een houtsoort die niet te snel verteert. Dus liever eik of es, dan wilg of populier. Erg
belangrijk is dat de openingen en de gangen zo glad mogelijk zijn. Aan erg ruwe invliegopeningen of
gangen beschadigen de bijen hun vleugels. Daarom worden die door de insecten haast nooit
gebruikt. Je kunt een klein hotel maken die je bijvoorbeeld aan de zuidkant van je huis tegen de muur
hangt, of een hele grote toren die je op een warme en bloemrijke plek kunt neerzetten. Door diverse
materialen in blokvorm in een groot frame aan te brengen kan je een fraai bouwwerk maken.

Bijenhotel

Details

Meer in detail zijn de volgende zaken van belang:
De gangen moeten altijd aan de achterkant dicht zijn. Dus als je bijvoorbeeld bamboe gebruikt, knip
deze dan door naast de knopen in de stengel en leg steeds de knoop naar achter toe in het hotel. De
diameter kan 2 tot 12 millimeter bedragen. De soorten die de kleine gangetjes gebruiken zijn erg
klein en voor veel mensen amper zichtbaar. Toch willen we graag ook de kleinere soorten helpen.
De gangen mogen tussen de 3 en 20 centimeter diep zijn.

Als de gangen diep zijn is er meer ruimte voor cellen. De invliegopening en de gangen zelf moeten
goed glad zijn. Boor daarom alleen met een heel scherpe boor en boor vooral langzaam, zodat er
geen raffels of splinters ontstaan. Dit gaat in de praktijk toch vaak fout. Belangrijk is om ook niet teveel gaatjes in één houtblokje te boren, anders ontstaan er scheuren dwars door de holletjes heen en zijn de gescheurde holletjes ook niet meer bruikbaar.

bijenhotel

Achterwand

Bij de grotere hotels is het handig om de grotere ruimten op te vullen met geboorde houtblokjes en
de open ruimten daartussen te vullen met bamboe of riet. Het geheel kan prima vast gelegd worden
met leem. Daarmee liggen de stengels veel beter vast. Dat helpt tegen het eruit trekken van vogels,
die op zoek zijn naar larven van de bijen.

Zorg dat de holletjes ook altijd droog blijven, dus voorkom dat er regen op kan vallen. Daarmee
voorkom je houtrot en verleng je de levensduur van de holletjes. Maak er bijvoorbeeld een dakje op
dat net een stukje oversteekt. Belangrijk is ook dat het hotel neergezet wordt gericht op het zuiden
op een warme en wind luwe plek. Midden in een open veld werkt minder goed dan tegen een muur. Eventueel kan ook een beplantingsstrook als achtergrond gebruikt worden. Is er niets beschikbaar dan kan ook een extra achterwand neergezet worden aan de beide zijden van het hotel, zodat daar een warme en wind luwe plek ontstaat. Zo’n wand kan eventueel gemaakt worden van natuurlijke materialen als een vlechtwerk van wilgentakken. Ook het dicht maken van de achterwand in de flat zelf zorgt er voor dat de holletjes warm worden. 

bijenhotel

Ook in de grond

Het is zeker zo dat bijen ook in tuinen in de bodem holletjes kunnen maken tussen de bloemborders
en tuin planten als daar maar voldoende open ruimte is. Klik hier om te lezen hoe je dit kunt maken.
nestheuvel

Hulp nodig?

Een bijenhotel is een educatief en mooi voorbeeld van een plek waar solitaire bovengronds nestelende bijtjes nestelen. Er valt heel wat over te vertellen en er is heel wat te zien.

Wij helpen bij het inrichten van de bijenplek en betrekken daarbij kennis van de omgeving en van de wensen van bijen ten aanzien van hun leefomgeving voor scholen en bedrijven.

Heeft u hiervoor interesse? Neem dan contact met ons op via tel. 0113-23 09 36 of mail naar info@landschapsbeheerzeeland.nl

bijenhotel