Uitgelicht!

Bijenhotel voor basisschool de Zuidvliet

Wilde bijen hebben het zwaar, nemen af in aantal en vragen een steuntje in de rug. Ze zijn tenslotte heel belangrijk voor de bestuiving. Ze zorgen voor de appel in je appelmoes en voor de aardbeien op je boterham. Wilde bijen zijn er in veel verschillende soorten, kleuren en maten en ze hebben meer voedsel en nestelplekken nodig. Daarom is Stichting Landschapsbeheer Zeeland op deze manier actief bezig om een Bijenlinie in Zeeland te vormen.

Lees meer
Bij of hommel

Abonnementen

Bespaar kosten door periodiek onderhoud en deskundige begeleiding.
U krijgt advies over dont's en do's en u krijgt toegang tot onze vraagbaak. 

erf met schuur Hoogstam Patrijs slider algemeen slider algemeen slider algemeen slider algemeen slider algemeen