Grenslinden Onderhouds Team

Sinds 1998 zijn vrijwilligers en medewerkers in de wintermaanden actief om deze parels in het Zuid-Bevelandse landschap te onderhouden. Hiermee hebben we een duurzaam systeem voor controle en eenvoudig onderhoud van zowel jonge als oude grenslinden in de Zak van Zuid Beveland.

146 van 250 grenslinden zitten bij SLZ in een abonnement:  53 bij Waterschap, 78 bij Natuurmonumenten en 15 bij particuliere eigenaren.

grenslinde

Werkzaamheden

De vrijwilligers controleren jaarlijks de grenslinden van de abonnementen en inventariseren of er specialistisch onderhoud nodig is. Ander onderhoud wat de vrijwilligers direct uitvoeren is onder andere het weghalen van baardgroei bij oude bomen, het verwijderen van stamschot, het verwijderen van boom- en struikopslag, vormsnoei van jongere bomen en het controleren van de aanwezige boombescherming.

grenslinde