Controle- en Herstelteam wandelpaden

Zowel bij ommetjes als bij de wandelnetwerken zijn vrijwilligers betrokken die de bewegwijzerde paden controleren en klein onderhoud doen.

Het gaat om allerlei soorten werk: van het (zware) graafwerk tot het al wandelend controleren van de routes.

Nu het wandelnetwerk er ligt, is het belangrijk dat er regelmatig gecontroleerd wordt of de bordjes nog heel zijn, de palen recht, de paden toegankelijk etc. Dit doen onze 'controle vrijwilligers'. Zij lopen een bepaald traject 3 à 4 keer per jaar en checken dan of alles nog klopt.

Uiteraard kan men zelf aangeven of men voor een bepaalde route voorkeur heeft, maar misschien is het juist leuk om elk jaar een andere route te controleren. Zo ontdek je misschien mooie plekjes waar je nog nooit bent geweest!

arthur Wandelnetwerk

Waar let de controle vrijwilliger op:

Paden

 • Ondergrond onverharde paden (vegetatie maximaal 0,15 cm)
 • Vrij van takken (zo mogelijk gelijk wegknippen)
 • Zwerfvuil (als het kan gelijk meenemen)

Cultuurtechnische elementen zoals Dammen,Overstapjes,Hekken en Rasters

 • Stabiliteit
 • Beschadiging en slijtage (voor zover zichtbaar)
 • Begroeiing die belemmering vormt (als het kan gelijk verwijderen)

Bebording zoals Knooppuntpalen,Doorverwijspalen, Routebordjes, Toegangsborden en Informatiepanelen.

 • Beschadiging/verwijdering
 • Begroeiing die belemmering vormt (als het kan gelijk verwijderen)

Meubilair zoals bankjes en Picknicktafels

 • Vervuiling
 • Belemmering door begroeiing

Knelpunten worden digitaal doorgegeven aan de coördinator.

Wat doet de herstel vrijwilliger:

De 'herstelvrijwilligers' krijgen van de coördinator de verzamelde knelpunten te horen die de controlevrijwilligers hebben geconstateerd.

Vaak zijn dit kleine reparaties die je moet uitvoeren. Denk hierbij aan:

 • het terug plakken van een bewegwijzeringsbordje
 • het vasttimmeren van een overstapje
 • takken wegknippen die over het pad hangen
 • herstellen van een raster
 • etc.