Petra Smits nieuwe directeur Stichting Landschapsbeheer Zeeland

Mevrouw drs. Petra Smits is aangesteld als nieuwe directeur van Stichting Landschapsbeheer Zeeland (SLZ). Zij volgt per 1 juni 2024 de huidige directeur Joan van der Velden op, die vanaf 1 maart 2017 het directeurschap voor zijn rekening heeft genomen.

 “Als bestuur van SLZ zijn we erg blij met deze benoeming. Met haar ruime professionele ervaring zowel  binnen als buiten de provincie Zeeland, haar persoonlijkheid en haar kennis van het vakgebied Natuur en Landschap is het bestuur ervan overtuigd in Petra Smits een inspirerende directeur te hebben gevonden die in staat is om het belang van landschapsbeheer nog verder op de kaart te zetten”.  

Petra Smits

Petra Smits

Petra komt uit Middelburg en studeerde Geografie in Utrecht. Ze werkt sinds 2005 bij de provincie Zeeland als coördinator Klimaatadaptatie en Meerlaagsveiligheid en als coördinator Implementatie Omgevingswet. Hiervoor werkte ze als coördinator Natuur en Landschap.

Ze was tevens interprovinciaal betrokken bij de begeleiding van de Evaluatie van het Natuurpact met als bijzondere speerpunten het beter verbinden van natuur en landschap met maatschappij en economie.

Petra: “Stichting Landschapsbeheer Zeeland is al 42 jaar een belangrijke onafhankelijke organisatie in Zeeland, die zorg draagt voor ons cultuurlandschap mét de samenleving. De organisatie ken ik als een gedreven en deskundig team van medewerkers, vrijwilligers en bestuur, die samen met andere organisaties zorgdraagt voor de daadwerkelijke uitvoering van zeer uiteenlopende projecten.

Projecten waar de schop in de grond gaat, bijvoorbeeld bij de inrichting van een streekeigen erf en de aanleg én het beheer en onderhoud van het routenetwerk. Het takenpakket is groot en breed. Ik heb veel zin om per 1 juni a.s. aan de slag te gaan”.

Huidige directeur

Na ruim 7 jaar bij SLZ werkzaam te zijn geweest en met het naderende pensioen in het achterhoofd, heeft Joan van der Velden besloten om te stoppen als directeur van SLZ. Hij gaat zijn tijd besteden aan zijn vele hobby’s, waaronder het opzetten, uitvoeren en publiceren van ecologisch onderzoek.

Joan: “Ik heb altijd met heel veel plezier gewerkt voor SLZ en ben trots op alle ontwikkelingen die de organisatie heeft doorgemaakt. Ik geef met vertrouwen het stokje over aan Petra en hoop dat ze met net zoveel plezier samen met de medewerkers, vrijwilligers, bestuur en andere organisaties verder kan werken aan ons mooie landschap in Zeeland”.