Zeeuwse voedselbossen

De afgelopen jaren is het aantal voedselbossen explosief gegroeid. Ze worden aangeplant om op een duurzame wijze voedsel te produceren, maar ook om op educatieve wijze met de natuur kennis te maken. Hoewel het prachtig is dat de populariteit toeneemt, is er ook een gevaar voor de inheemse flora en fauna. Want uit onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit onder 88 voedselbossen blijkt dat meer dan 80% van de aanwezige soorten uitheems is. SLZ streeft naar de aanplant van inheemse voedselbossen die passen in het landschap van Zeeland. SLZ hoopt binnenkort samen met bewoners/eigenaren voedselbossen aan te planten. 

Opbouw Zeeuws voedselbos

De basis van een Zeeuws voedselbos is altijd inheems en bestaat uit verschillende vegetatielagen. Er wordt gewerkt met een kruidlaag, struiklaag en boomlaag. Zo ontstaat een geleidelijke overgang tussen de verschillende lagen; de zoom en mantel. De bloemrijke zoom is een paradijs voor de rosse metselbij en koninginnepage. En de mantel is een fijne plek voor broedende vogels.

Gewone vogelkers langs inham bosrand

Verschillende typen

SLZ wil gaan werken met drie typen Zeeuwse voedselbossen: 

Type 1

In Zeeuwse voedselbos type 1 staat de inheemse flora en fauna centraal. Dit betekent dat uitsluitend inheemse en streekeigen soorten worden aangeplant en dat wordt uitgegaan van de natuurlijke situatie en potentieel natuurlijke vegetatie. Hoewel de nadruk bij dit type bos ligt op de ecosystemen en dat dieren de aanwezige boom-, struik- en plantensoorten kunnen benutten, zijn veel inheemse soorten ook (gedeeltelijk) bruikbaar voor de mens. Denk hierbij aan de smalle weegbree, paardenbloem, koebraam of lindebloesem. Veel dieren en planten zullen profiteren van de aanplant van deze voedselbossen. Dit beheertype vergt weinig onderhoud, als het plan goed wordt uitgevoerd. 

Type 2 

Dit type bos een combinatie is tussen de natuurlijke situatie en culturele invloed. In dit bostype worden inheemse en streekeigen soorten aangeplant, maar kunnen ook extra landschapselementen worden aangelegd. Denk hierbij aan een poel, een Zeeuwse haag of hoogstamfruitbomen. De natuurlijke situatie kan dus worden aangepast. Dit beheertype vergt meer onderhoud dan type 1. 

Type 3

Dit type Zeeuws Voedselbos is gericht op de mens, toch blijft de basis van dit bos inheems. Flora en fauna kunnen zich hier handhaven, maar er vindt intensiever beheer plaats van de mens. Het beheer van dit type voedselbos vergt veel inspanning en tijd. Hier kunnen ook vergeten groenten worden aangeplant, denk hierbij aan pastinaak of postelein.  

Interesse in een voedselbos?

Heeft u vragen over de aanleg van een voedselbos? Of zou u graag een bestaand bosje willen omvormen? Neem gerust contact op met SLZ via info@landschapsbeheerzeeland.nl of: 0113-23 09 36. Wij geven graag advies, zodat u straks de vruchten plukt van uw eigen inheemse voedselbos. Graag willen we een uitwisselingsbijeenkomst over aanleg van Zeeuwse voedselbossen organiseren. Mocht u daar interesse voor hebben? Meld u zich dan alvast.

Speenkruid-Ranunculus ficaria - SLZ

Voedselbos-abonnement

SLZ biedt de mogelijkheid om een voedselbos-abonnement af te sluiten. Dit abonnement houdt het volgende in:

Mondeling advies. Om het jaar vindt er een bezoek plaats van een SLZ-adviseur. Hierbij worden eventuele problemen besproken en wordt indien nodig een aanvulling gedaan op het bestaande inrichtingsadvies.

Uitvoeringsploeg. Desgewenst kunnen diverse onderhoudsmaatregelen door de doordeweekse vrijwilligersploeg/uitvoeringsploeg van SLZ worden uitgevoerd. Voor het inschakelen van de vrijwilligers/uitvoeringsploeg vragen wij een bijdrage van €200 per dag voor particuliere eigenaren). En €400 voor overheden en bedrijven. Indien nodig kan er een werkdag worden ingepland bij SLZ. Abonnementshouders hebben voorrang op een werkdag.  

Kwartaalblad. Abonnementhouders krijgen het kwartaalblad van SLZ toegestuurd.