Dat klopt. Fruitbomen zijn toegestaan op grond met een agrarische bestemming. In de Gecombineerde Opgave voor RVO kan voor een voedselbos op agrarische grond worden opgegeven met gewascode 1940. Het voedselbos moet dan wel voldoen aan de voorwaarden zoals die in de Greendeal Voedselbossen zijn gedefinieerd: www.greendealvoedselbossen.nl/gewascode-voedselbos-benutten-voor-agrarische-bedrijven/. Het opgeven van die gewascode is alleen bedoeld voor subsidie en niet zozeer om toestemming te krijgen op agrarische grond een voedselbos te mogen verbouwen.