Dat is in eerste instantie aan de gemeente om te bepalen als bevoegd gezag voor het bestemmingsplan. Wanneer het voedselbos primair bedoeld is voor de productie van voedsel, zal de bestemming agrarisch waarschijnlijk het meest passend gevonden worden.