Door: Alex Wieland & Rudie Geus, SLZ

De biodiversiteit staat onder druk. Niet alleen in natuurgebieden en in het agrarisch gebied, maar ook in versteende gebieden. Door het treffen van gerichte maatregelen kan overal een positief resultaat behaald worden en krijgen soorten een nieuw leefgebied. De eerste gedachte gaat hierbij niet uit naar bedrijventerreinen. Dat hier hele goede mogelijkheden liggen heeft het interregproject 2Bconnect bewezen.

Ecologisch beheer

Belangrijk is dat er een goed plan opgesteld wordt. De maatregelen die uitgevoerd worden moeten passen voor soorten die in de betreffende omgeving voorkomen. Na het uitvoeren van de maatregelen is het juiste beheer erg belangrijk. Vaak is het ecologisch beheer zelfs goedkoper dan het intensieve beheer dat nu uitgevoerd wordt. Maatregelen kunnen gekoppeld worden aan verschillende (ecosysteem)diensten die gunstig zijn voor het bedrijf zoals waterberging.

Recreatiebedrijven

In Zeeland hebben we in samenwerking met de Zeeuwse Milieufederatie vooral projecten uitgevoerd in de Koegorspolder in Terneuzen en op recreatiebedrijven. Aan diverse recreatiebedrijven is een cursus verstrekt over natuurvriendelijke inrichting en beheer. Op een recreatiebedrijf van Roompot in Nieuwvliet zijn allerlei maatregelen uitgevoerd bij de inrichting van het nieuwe terrein.

Koegorspolder

In de Koegorspolder waren de projecten gemiddeld wat groter. Bij Dow is in de spuikom een drijvend visdiefeiland aangelegd en op een braakliggend terrein is een grote bloemenweide gerealiseerd.

Door de gemeente Terneuzen is een waterberging aangelegd. Hier zijn broedplateaus aangelegd voor scholeksters. In de overhoeken van het terrein zijn poelen aangelegd voor amfibieën. Op enkele percelen  zijn inheemse bloemenmengsels ingezaaid en struwelen geplant. Nestkasten voor uilen en vleermuizen tegen de gemeentewerkplaats helpen mee om op natuurlijke wijze plaagdieren te bestrijden.

Dit artikel is afkomstig uit ons kwartaalblad (Nr. 1 Lente 2020).