Recreëren in bosjes

Door: Pieter Voets, SLZ

Op het moment van schrijven zitten we midden in de hittegolf waarin veel mensen verkoeling en vertier zoeken op het strand. Maar waarom zouden we de verkoeling niet zoeken in één van de vele bossen/bosjes die het veelal open Zeeland toch rijk is? En niet alleen met warmte, nee juist in het bos maken we de verschillende seizoenen goed mee. Maar wat voor bossen hebben we en wat kunnen we er doen?

De oudste bossen in Zeeland komen voor op de historische buitenplaatsen of de restanten daarvan. Mooie voorbeelden daarvan zijn de Manteling op Walcheren, Schuddebeurs en landgoed Ter Hooge. Deze zijn als een groene oase in het veelal open Zeeuwse Landschap. Een aantal van deze buitenplaatsen is ook (deels) opengesteld waardoor er gewandeld kan worden. Juist de afwisseling van bos (met soms zeer oude bomen), mogelijke ontmoetingen met reeën of damherten, open weides met interessante flora en fauna en doorkijkjes op de historische bebouwing maakt dat het erg leuk is om hier te wandelen en tot rust te komen op een bankje. Naast de historische buitenplaatsen hebben we ook de nieuwe landgoederen die verplicht zijn om groen (vaak bos) te planten en het landgoed ook open te stellen.

In Zeeland zijn bij ruilverkavelingen veel bossen en bosjes aangelegd zoals de zogenaamde  dorpsbosjes. Doordat deze bosjes zich ontwikkeld hebben tot volwaardig bos, is het ook echt leuk om hier een boswandeling te maken, te spelen of te picknicken. Ook zijn bewoners soms betrokken bij het beheer of activiteiten. Zo is in Biggekerke met schoolkinderen een dorpsboomgaard geplant op een open weide in het dorpsbos. Behalve wandelpaden ligt er ook een mountainbikeroute zodat door het bos en de dorpsboomgaard gewandeld en gefietst kan worden.

Op Walcheren heeft de inundatie in de Tweede Wereldoorlog een enorme impact gehad op het landschap. In de ruilverkaveling na de oorlog is veel nieuwe beplanting aangebracht zoals de bossen rond de kreken die ontstaan zijn door de inundatie bij Ritthem, Vlissingen, Westkapelle en Veere. Hierdoor zijn ook hier nieuwe recreatiegebieden ontstaan. Ook was er de 2-hectareregeling met nieuwe bungalows waarbij minimaal 1 hectare van het perceel beplant moest zijn met opgaand hout. Hierdoor gaat deze bebouwing mooi op in het groen en is niet verstorend in het landschap.

Veel van de (meestal onverharde) wandelpaden in de bossen, bosjes en op de buitenplaatsen zijn ook opgenomen in het wandelnetwerk dat door SLZ beheerd wordt. Zoek bij een wandeling eens een route op die over een buitenplaats of door een bosje loopt!

Dit artikel is afkomstig uit ons kwartaalblad (Nr. 3 herfst 2020).