Daar waar de ontpoldering bij Perkpolder plaats vond, was voorheen een leefgebied aanwezig voor soorten als patrijs en steenuil. Voor deze soorten moest een nieuw gebied ingericht worden. Direct aan de zuidzijde van de nieuwe zeedijk was een kleine akker aanwezig, waar een stuk bloemrijk grasland kon worden ingericht, met knotbomen en veel hoogstamfruitbomen. Ook een poel werd gegraven, een raster er omheen gezet en nu grazen er schapen. SLZ mocht een inrichtingsplan maken, het werk uitvoeren en ook de monitoring van de natuurwaarden doen.

Door Wannes Castelijns

Methode van monitoren

Maar hoe pak je zoiets aan, dat monitoren? Hoe kan je weten of de natuurkwaliteit goed is? Nu bestaan daar in het natuurbeheer allerlei methoden voor. Hier werd gekozen om een SNL (Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer) beoordeling doen op basis van het meest bijpassende beheerpakket: het “Flora en Faunarijk grasland (FFG)”. Hierbij zijn er allerlei regels. Ieder pakket heeft bijbehorende doelsoorten. Deze zijn indicatief voor de kwaliteit. Het aantal doelsoorten en de verspreiding over het terrein geeft bij FFG de kwaliteit volgens de volgende bepaling:

  • Goed: indien minimaal 6 kwalificerende soorten voorkomen, waarvan ten minste 4 op >15% van de oppervlakte van het beheertype, en zowel vogels als dagvlinders daarin vertegenwoordigd zijn.
  • Matig: indien 4-5 kwalificerende soorten voorkomen, of indien meer soorten voorkomen, maar niet aan de eisen van klasse goed voldaan wordt.
  • Slecht: indien niet aan de klasse matig of goed voldaan is.

Het terrein werd in 2017 direct na de oplevering op planten, dagvlinders, libellen, bijen, sprinkhanen en vogels geïnventariseerd, en dat werd ook in 2018 herhaald. Van alle soorten de mate van voorkomen genoteerd. Zo kon een vergelijking worden gemaakt.

Grote groene sabelsprinkhaan tettigonia viridissima

Resultaten

Het aantal planten dat in 2018 is gevonden is 130! In 2017 waren er dat nog 103. Dat betekent een flinke toename. Er vestigen zich nog steeds nieuwe soorten in het gebied. Het totaal aantal planten over de twee jaren is zelfs 167! Dat is relatief veel voor zo’n klein gebied. Dat valt te verklaren door de grote variatie aan microbiotopen. In het grasland zijn er bijvoorbeeld naast de bloemrijke delen ook nog steeds pioniervegetaties aanwezig. Het totaal aantal aanwezige soorten kan weer gaan teruglopen als de pionierstadia zich hebben doorontwikkeld in de successie. Misschien zit het soortenaantal op dit moment wel aan de top?

Ook het aantal Doelsoorten en Rode lijstsoorten is toegenomen. In 2017 waren er 6 doelsoorten aanwezig, maar slechts 3 daarvan waren over tenminste 15% van de oppervlakte verspreid aanwezig. Derhalve scoorde het gebied op dit onderdeel “Matig”.

In 2018 zijn er 8 doelsoorten waarvan er 7 verspreid zijn over 15% of meer van het gebied. Daarnaast zijn er nog 3 extra Rode lijst soorten bijgekomen. Daarom scoort het gebied op dit onderdeel nu “Goed”. Dat betekent dat de Flora en Fauna kwaliteit is verbeterd van Matig in 2017 naar Goed in 2018.

Grote bladsnijder en groot dikkopje

Genieten

Bovenstaande is vanzelfsprekend een wat technisch verhaal. Uiteraard kan je van al die mooie plekjes en soorten ook genieten. Er zijn fraaie vegetaties met o.a. Bevernel, verschillende Orchideeën, Knoopkruid en Kleine leeuwentand. In de poel groeit Zannichellia en ook de Patrijs is weer aanwezig. Wie het terrein een keer wil bezoeken, je kunt er doorheen wandelen vanaf het toegangshek aan de noordoostzijde.

Atalanta