Bacterievuur

Meidoornhagen hebben een hoge landschappelijke waarde en bovendien een hoge natuurwaarde. Om de hagen te sparen, zonder dat ze een bedreiging vormen voor de fruitteelt, controleert SLZ hagen bij diverse particulieren en op terreinen van bedrijven op Zuid-Beveland en in Zeeuws-Vlaanderen, voornamelijk binnen een straal van 500 meter rond fruitteeltbedrijven.

Klik hier om meer te lezen.

Bacterievuur