Stichting Landschapsbeheer Zeeland werkt  samen met organisaties uit Nederland, België, Duitsland, Schotland, Engeland en Denemarken samen aan het PARTRIDGE project. In tien voorbeeldgebieden, verspreid over de deelnemende landen, worden betere leefomstandigheden gecreëerd voor de patrijs. Het doel is om de achteruitgang van de patrijs in Europa te stoppen en 30 procent meer biodiversiteit te realiseren. Een belangrijk onderdeel is het uitwisselen van kennis met boeren, jagers, natuurbeschermers en beleidsmakers door heel Europa. Zo werken we toe naar duurzame akkerbouw met behoud van natuur.

putters

Bloemenblokken

In demogebied Burghsluis worden verschillende maatregelen getroffen om de biodiversiteit in het agrarische gebied met te vergroten. Eén van deze maatregelen is het inzaaien van bloemenblokken. Een bloemenblok zit boordevol voedsel, zoals insecten voor patrijzenkuikens en zaden voor volwassen patrijzen. Daarnaast biedt het een veilige broedplek en dekking tegen roofdieren. Ook andere vogels en insecten profiteren van de bloemenpracht.

 

Beheer

 • De beheereenheid bestaat de gehele periode uit een gewas bestaande uit kruiden, bloemen, bladvormers (koolraap, chicorei, pastinaak, etc.), braak of een combinatie van deze.
 • De beheereenheid is minimaal 0,5 hectare groot.
 • In april van het eerste jaar wordt de beheereenheid ingezaaid met een voorgeschreven (tweejarig) mengsel en zaaidichtheid.
 • In het tweede jaar wordt de helft van de beheereenheid ondergewerkt en opnieuw ingezaaid, tenzij anders overlegd. In het derde jaar volgt de andere helft. 
 • De beheereenheid wordt niet gemaaid of beweid.
 • De beheereenheid grenst niet aan bos.
 • Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan. Eventueel kunnen probleemonkruiden pleksgewijs bestreden worden.

 

Richtlijn

 • Vanaf half maart – 1 april: Klepelen van één helft van het bloemblok. Het maaisel laten liggen en later afvoeren of onderwerken. Het andere deel wordt niet bewerkt.
 • Bij het maaien wordt gemaaid in de richting van het deel van het bloemenblok dat niet bewerkt wordt. Voor aanvang van het maaien loopt u door het te maaien deel. Zo kunnen dieren wegvluchten.
 • Voor 8 april: cultiveren/frezen/eggen (niet kerende grondbewerking) en vals zaaibed creëren.
 • Voor eind april: eventueel herhalen zaaibedbereiding bij veel ongewenste kruiden (evt. onkruiden op 25 cm diepte afsnijden).
 • Voor 1 mei: inzaaien met voorgeschreven mengsel. Indien het in april ideaal weer is om te zaaien, dan hier gebruik van maken en eerder inzaaien of bij een tweede vals zaaibed iets later inzaaien

 

Samenstelling

zaadmengsel

 

Download de brochure hier : Bloemblokken

Patrijs - Partridge