Per project anders

Het werk van SLZ wordt voor het grootste deel financieel mede mogelijk gemaakt door de Provincie Zeeland en de Nationale Postcode Loterij. Daarnaast betalen ook veel eigenaren en fondsen mee aan de uitvoering van de werkzaamheden. Per project is de financiering weer anders geregeld en dat bepaalt wat er aan subsidie gegeven kan worden en/of wat er aan bijdrage aan deelnemers wordt gevraagd. Het is niet altijd duidelijk, maar op het overgrote deel van het werk van SLZ ontvangen eigenaren subsidie. Het bijwonen van excursies, lezingen en het volgen van cursussen bijvoorbeeld, wordt mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij en de Provincie Zeeland. Deelnemers betalen maar een bescheiden deel van de kosten van bijvoorbeeld de cursus Hoogstamfruitbomen snoeien, Herhalingscursus Snoei hoogstamfruit en Cursus Zeeuwse boerderijen.

Een mondeling advies op maat ter plaatse voor een particulier of agrariër wordt 100% gesubsidieerd. Wanneer er een klus wordt afgesproken, die door de vaste vrijwilligersploegen van SLZ worden uitgevoerd, wordt een bedrag bepaald waarvoor de klus wordt gerealiseerd. De helft van het bedrag wordt standaard door de Provincie betaald en zo blijft er nog een bedrag over voor de eigenaar om de financiering rond te krijgen. Voor bedrijven en overheden geldt dit overigens niet. In onze folder 'Vrijwilligerswerk niet voor niets', staat precies uitgelegd hoe de kosten voor het vrijwilligerswerk zijn opgebouwd.

Op het maken van een eenvoudig plan voor herstel en inrichting van een streekeigen erf of natuurvriendelijk bosperceel, een Zeeuwse haag op Walcheren of een klein cultuurhistorisch element in Veere, een abonnement met schriftelijk advies voor een erf, bosje, grenslinde of hoogstamfruitboomgaard en de uitvoerende maatregelen die uit het voorgaande voortvloeien zijn subsidiabel. De eigenaar, m.u.v. een bedrijf of overheid, betaalt ook hier slechts een deel van de kosten.

 

Nationale of Internationale projecten

Daarnaast zijn er nog een aantal projecten waarbij plannen en/of uitvoering subsidiabel zijn. Voor bedrijven is er bijvoorbeeld het Interreg project 2BConnect dat zich richt op natuur op bedrijfsterreinen en wat medegefinancierd wordt vanuit de Europese Interreg regeling. Het eveneens Europese project Meer natuur voor pittig fruit is er voor m.n. fruitteeltbedrijven, wat door middel van advies en uitvoerende maatregelen een bijdrage wil leveren aan het vergroten van de biodiversiteit in regulieren fruitboomgaarden. Biologische bedrijven kunnen met concrete maatregelen wilde bijen helpen via het door de Nationale Postcode Loterij gefinancierde project Wilde bijenlinies. Wie mee doet aan deze projecten betaalt slechts een deel van de kosten voor planvorming en uitvoering. Speciaal voor bewonersgroepen is er een project dat zich richt op het realiseren van hoogstamfruitboomgaarden bij woonkernen in samenwerking met bewoners. Bewoners financieren door hun inzet een deel van de kosten en samen met hen wordt financiering gezocht voor de uitvoering van het plan.

Neem contact met ons op!

Of u in aanmerking komt voor subsidie, hoe hoog dat bedrag dan is en wat de nog te leveren bijdrage eventueel is, is afhankelijk van een heleboel factoren. Elk project heeft andere doelstellingen en voorwaarden. Wie meer wil weten over subsidiemogelijkheden, kan het beste contact opnemen met ons voor een antwoord dat past op uw persoonlijke situatie. Tel. 0113-23 09 36 of mail: info@landschapsbeheerzeeland.nl