Bacterievuurbestrijding

Al jaren controleert Stichting Landschapsbeheer Zeeland meidoornhagen en wegbeplanting op bacterievuur. Bacterievuur is een ziekte die zowel in o.a. de meidoorn voorkomt als in fruitbomen, met name in peren- en appelbomen. Meidoornhagen hebben een hoge landschappelijke waarde en bovendien een hoge natuurwaarde. Om de hagen te sparen, zonder dat ze een bedreiging vormen voor de fruitteelt, controleert SLZ op vrijwillige basis hagen op Zuid-Beveland en in Zeeuws-Vlaanderen binnen een straal van 500 meter rond fruitteeltbedrijven.

Er wordt gecontroleerd bij particuliere eigenaren van meidoornheggen. Meestal kan SLZ door een tijdige controle de meidoornhagen sparen door aantastingen uit de struiken te knippen, voordat bacterievuur de kans krijgt om zich heen te grijpen. Soms worden de meidoornstruiken op kniehoogte afgezet, vaak omdat er zoveel aantastingen inzitten dat ze een ernstige bedreiging zou kunnen gaan vormen voor andere hagen en omliggende boomgaarden. De afgezette struiken groeien weer uit en vormen over enkele jaren weer mooie heggen, welke weer 3 tot 4 keer per jaar door SLZ gecontroleerd zullen worden. Door de bacterievuurcontrole worden meidoornhagen gespaard. Hierdoor behoud een deel van het Zeeuwse landschap haar bijzondere waarde en kunnen mensen ieder voorjaar opnieuw weer genieten van bloeiende meidoornhagen.

Bacterievuur Bacterievuur Bacterievuur Bacterievuur Bacterievuur Bacterievuur