Bacterievuurbestrijding

Al jaren controleert Stichting Landschapsbeheer Zeeland (SLZ) meidoornhagen en wegbeplanting op bacterievuur. Bacterievuur is een ziekte in o.a. de meidoorn voorkomt en in fruitbomen, met name in peren- en appelbomen.

Meidoornhagen hebben een hoge landschappelijke waarde en bovendien een hoge natuurwaarde. Om de hagen te sparen, zonder dat ze een bedreiging vormen voor de fruitteelt, controleert SLZ hagen bij diverse particulieren en op terreinen van bedrijven op Zuid-Beveland en in Zeeuws-Vlaanderen, voornamelijk binnen een straal van 500 meter rond fruitteeltbedrijven.

Meestal kan SLZ door een tijdige controle de meidoornhagen sparen door aantastingen uit de struiken te knippen, voordat bacterievuur de kans krijgt om zich heen te grijpen. Soms worden de meidoornstruiken op kniehoogte afgezet, vaak omdat er zoveel aantastingen inzitten dat ze een ernstige bedreiging zou kunnen gaan vormen voor andere hagen en omliggende boomgaarden.

De afgezette struiken groeien weer uit en vormen over enkele jaren weer mooie heggen, welke weer drie tot vier keer per jaar door SLZ gecontroleerd worden. Door de bacterievuurcontrole worden meidoornhagen gespaard. Hierdoor behoud een deel van het Zeeuwse landschap haar bijzondere waarde en kunnen mensen ieder voorjaar opnieuw weer genieten van bloeiende meidoornhagen.

Bacterievuur Bacterievuur Bacterievuur Bacterievuur Bacterievuur Bacterievuur

Meehelpen als vrijwilliger

De specialisten van SLZ zijn, samen met vrijwilligers, vanaf eind mei tot eind van de zomer weer op pad in het buitengebied van Zuid-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen om meidoornhagen te controleren. Zij zoeken daarbij nog hulp van vrijwilligers. Ben je geïnteresseerd om als vrijwilliger mee het veld in te gaan, stuur dan een email naar info@landschapsbeheerzeeland.nl. Voordat je met de groep op pad gaat, krijg je natuurlijk een duidelijke uitleg hoe alles werkt en wat je precies moet doen. Het werk bestaat uit het lopen langs hagen en het wegknippen van zieke takken. Grote of dikke takken worden later door de eigenaar zelf of door SLZ verwijderd. De locatie ervan wordt met een gps vastgelegd.

Klik hier voor meer informatie over dit vrijwilligerswerk.

Bacterievuur

Veel gestelde vragen

Een Zeeuwse haag is gemengde heg met typische Zeeuwse soorten. Vroeger werd deze heg als vee-afscheiding gebruikt.   

Meer informatie

Wij werken heel veel samen met vrijwilligers. Zonder al die vrijwilligers zou er veel werk in het landschap niet gedaan kunnen worden! Wij kunnen regelmatig nieuwe vrijwilligers gebruiken! 

Meer informatie