Een abonnement op jaarlijkse controle, klein onderhoud en advies

Sinds 1992 controleert Stichting Landschapsbeheer Zeeland in de zomermaanden waardevolle meidoornhagen op de besmettelijke ziekte ‘bacterievuur’. Dit gebeurt met zorg en vakkennis. Deze controle levert een belangrijke bijdrage aan het onderhoud van het landschap met zijn prachtig bloeiende meidoornhagen die zo karakteristiek zijn voor Zeeland.

SLZ controleert diverse meidoornhagen van particulieren via dit abonnement. Ook voor bedrijven controleren wij jaarlijks. Echter dit abonnement is enkel van toepassing voor particuliere eigenaren met een beperkte lengte meidoornhagen. Indien het grote trajecten zijn, worden er aparte prijsafspraken gemaakt. Ook met bedrijven worden aparte prijsafspraken gemaakt omdat het meestal een groter traject betreft.

Wat is bacterievuur

Dit is een besmettelijke ziekte die begin zestiger jaren voor het eerst voorkwam en sindsdien met enige regelmaat terug komt. De eerste verse aantastingen van bacterievuur, ook wel perenvuur genoemd, treden op als de struiken net goed in blad en bloesem staan en de temperatuur boven 17 graden Celsius stijgt. De meeste aantastingen vinden plaats vanaf eind mei tot eind juni. De uiteinden van jonge scheuten gaan bruin tot zwart verkleuren en hangen er dan een beetje bij als een uitgebrande lucifer, dit verschijnsel noemt men “vaantjes”. Ook de bloemen kunnen besmet raken. Infecties kunnen er al snel toe leiden dat de desbetreffende struik jarenlang wegkwijnt. Dat kan ramzalig zijn voor kwekers, telers, maar ook voor natuur en landschap.

Bacterievuur

Hoe voorkomen

Het wegkwijnen van struiken kan worden voorkomen als de aangetaste delen tot ruim 50 cm onder de zichtbare aantasting worden geknipt. Op voorwaarde dat dit regelmatig en nauwkeurig gebeurt blijkt dit de ziekte onder de duim te houden. Stichting Landschapsbeheer Zeeland (SLZ) past al jaren deze werkwijze toe om de karakteristieke meidoornhagen in stand te kunnen houden. Het werk bestaat uit het lopen langs hagen en de zieke takken er, indien mogelijk, uit te knippen. Indien de takken te groot of te dik zijn om direct te kunnen verwijderen, worden deze gemarkeerd. U kunt deze aantastingen zelf (laten) verwijderen. U kunt hiervoor ook bij SLZ een aanvullende offerte opvragen.

Bacterievuur

Waarom is het nodig

Door de bacterievuurcontrole worden meidoornhagen gespaard. Hierdoor behoud een deel van het Zeeuwse landschap haar bijzondere waarde en kunnen mensen ieder voorjaar opnieuw weer genieten van bloeiende meidoornhagen. Ook de fruit-telende buren zullen u dankbaar zijn!

Wat houdt het in:

 • Een SLZ medewerker komt (eventueel samen met vrijwilligers) eenmaal of tweemaal per jaar uw hagen controleren op bacterievuur.
 • Indien wij enkele kleine aantastingen constateren, knippen we deze direct weg.
 • Indien er heel veel of grote aantastingen zijn, dan bespuiten wij deze met gekleurde verf.
 • Deze bespuitingen melden wij aan u en wij geven de locaties aan u door op een kaartje. De locatie ervan wordt ook met een gps vastgelegd.
 • Wij verzoeken u deze aantastingen zelf te (laten) verwijderen. U kunt hiervoor ook bij ons een aanvullende offerte opvragen.

Wat moet u zelf doen:

 • De controleurs van SLZ ruimen geen snoeihout op en voeren geen takken af, dit blijft naast de struik liggen. Na drie dagen vormen de besmette takken geen gevaar meer voor de omgeving en kunt u ze zelf afvoeren.
 • Indien er veel of grote aantastingen zijn, dient u deze zelf te (laten) verwijderen.
  U kunt hiervoor ook bij SLZ een aanvullende offerte opvragen.
 • Indien u akkoord gaat met dit abonnement vragen wij u dit ons te laten weten VÓÓR 1 MEI.
 • Meld aub ook indien de hagen niet veilig toegankelijk zijn voor onze controleurs. (beweiding met stieren bijvoorbeeld)

Controledatum

De SLZ medewerker controleert in de periode mei – september, meestal op woensdag of donderdag. Indien u een abonnement voor 2 rondes heeft afgesloten vindt een tweede controleronde plaats tussen juli en eind september.

Waarom niet alles weghalen?

“Scheren van meidoornhagen is de beste preventie tegen bacterievuur, want bacterievuur komt niet voor in geschoren hagen”. Dit is een veel gehoorde opmerking. Echter wordt bacterievuur gemakkelijk door de haag verspreid tijdens het scheren, indien de ziekte al in de haag aanwezig is. Scheer daarom geen hagen die niet kort van tevoren op bacterievuur gecontroleerd zijn. Daarom moeten aanwezige aantastingen nauwgezet verwijderd worden in de periode mei-september, zodat de haag ziektevrij is als er in de winterperiode bij lagere temperaturen geschoren wordt.

Over het algemeen zal een meidoornhaag die van jongs af aan jaarlijks wordt kortgehouden niet met bacterievuur besmet worden, maar bij een wat oudere vrij uitgegroeide haag is er altijd kans dat er in de loop van tijd kleine besmettingen over het hoofd zijn gezien. De verstoring die door het terugzetten in de struik ontstaat kan er toe leiden dat de bacterievuurbesmetting geactiveerd wordt en mogelijk uitbreidt tot een epidemie. Verzeker u er dus van dat de haag ziektevrij is alvorens er groot onderhoud aan wordt gepleegd! Om te voorkomen dat de infectie wordt overgebracht via besmet gereedschap ontsmet SLZ na iedere knip- of zaagactie het gebruikte gereedschap.

Meidoorn