Bescherming kwetsbare Bijen

Met name de kwetsbare soorten hebben hulp nodig. Dat is tegelijk een moeilijke opgave, omdat de soorten niet voor niets zo zeldzaam geworden zijn. Om zinvol aan de bescherming van deze soorten te kunnen werken is een hele rij inspanningen noodzakelijk. Met dit project wordt een aantal verschillende maatregelen getroffen om bij te dragen aan bescherming.

De achteruitgang van bijen is het grootste in het agrarisch cultuurlandschap.

Algemeen is bekend dat het niet goed gaat met de bijen. Dit geldt ook voor Zeeland. De achteruitgang is het grootste in het agrarisch cultuurlandschap. Veel soorten bijen zijn nog wel aanwezig in natuurgebieden en ook het urbane gebied doet het nog redelijk goed.

Op dit moment zijn er in Zeeland al veel projecten specifiek voor bijen, of waarbij bijen kunnen meeliften. De kwetsbare soorten hebben hier weinig aan. Er is behoefte aan een project dat met name de kwetsbare soorten helpt. Dat is tegelijk een moeilijke opgave, omdat de soorten niet voor niets zo zeldzaam geworden zijn. Om zinvol aan de bescherming van deze soorten te kunnen werken is een hele rij inspanningen noodzakelijk. Met dit project worden een aantal verschillende maatregelen getroffen om bij te dragen aan bescherming.

knautiabij

Project 'Nestheuvels voor bedreigde bijensoorten'

Eén van die projecten gaat over de aanleg van nestheuvels en is door DELTA Energie ondersteund, zoals in het filmpje te zien is.

 

Delta Energie

DELTA Groen Gas besteedt per 1.000 kuub groen gas vijf euro aan diverse Zeeuwse natuurprojecten van het samenwerkingsverband De Zeeuwse Natuur. SLZ is een van de partners in De Zeeuwse Natuur.

x

De Zeeuwse Natuur

In 2021 en 2022 heeft Delta Energie ons project ‘Nestheuvels voor bedreigde bijensoorten’ ondersteund. Hierdoor konden wij een aantal buitendijkse nestheuvels voor bedreigde bijensoorten aanleggen.

De nestheuvels werden in december 2021 aangelegd en ruim een half jaar laten zijn de eerste bijen al gesignaleerd. Dat is héél snel en dus zijn wij erg blij met dit succesvolle project en -samenwerking!

x

Prioritaire bijen in Zeeland in kaart gebracht

Er is dringende noodzaak tot doelgerichte inventarisaties van de hele zeldzame soorten. Zo kunnen eventuele negatieve trends, knelpunten en beheermaatregelen in beeld gebracht worden.

Het is nuttig om het overzicht van de prioritaire bijen periodiek in rapportvorm te herhalen, bijvoorbeeld om de vijf of tien jaar, zodat ook beleidsmatig de vinger aan de pols blijft.

In opdracht van de Provincie Zeeland heeft Stichting Landschapsbeheer Zeeland de meest bedreigde soorten in kaart gebracht. Dit rapport is gefinancierd door de Provincie Zeeland en mede gefinancierd door de Nationale Postcode Loterij.

Dit rapport kunt u hieronder downloaden.

Grashommel

Rapport Prioritaire bijen in Zeeland

Samenwerking en financiering:

"" NPL logo 2023 x
knautiabij zandbij knautia bij grashommel Lathyrus bij Gewone viltbij fluitenkruidbij Moshommel

Veel gestelde vragen

Wilde bijen houden van warme, zon beschenen plaatsen, om daar hun nest te bouwen. Er zijn veel goede kansen om deze dieren te helpen. Let op dat er  onderscheid is tussen: ‘ in de grond nestelende soorten’ en ‘boven de grond nestelende soorten’.  

Meer informatie

De wilde bij heeft het nodig dat meer mensen voor hen wilde bijenplekken aanleggen en zo ruimte geven voor nesten en voedselplekken.De bodem bewonende soorten kan je extra helpen door het maken van een zandheuvel. Bodembewoners zoals zandbijen krijgen veel kansen in een kale of half begroeide zandheuvel. Deze kan bevolkt worden door grote aantallen van veel verschillende soorten.

Meer informatie

Bijen en wespen hebben een grote voorliefde voor warme, zonbeschenen plaatsen, om daar hun nest te bouwen. Er zijn goede mogelijkheden om deze dieren te helpen. Daarbij is het goed te weten dat deze dieren niet steken (en al zouden ze daartoe toch een keer een poging wagen, ze doorgaans niet eens door de menselijke huid kunnen prikken). Een van de dingen die je kan doen is een bijenhotel bouwen.

Meer informatie