Wilde bijenlinie

In het project 'De Wilde Bijenlinie' zoeken we samen met Het Zeeuwse Landschap en IVN naar een samenwerking met (erf)eigenaren, biologische bedrijven, overheden en particulieren. We richten ons op gebiedjes waar bijen kunnen nestelen, denk hierbij aan een zandheuvel of steilwandjes en op het voorkomen van wilde planten of bomen. Inheemse plantensoorten, heesters en hagen bieden vaak een bloemrijke en dus voedselrijke omgeving voor de bij en daarbij is ook bijvriendelijk beheer in de omgeving van groot belang voor wilde bijen.

In totaal willen we via de bijenlinie in Nederland 300 extra wilde bijenplekken realiseren. Via een enquête hopen we van gemeenten en andere partners te horen wat ervaringen, ambities en eventuele wensen zijn. Het project wordt mede gefinancierd door de Nationale Postcode Loterij.
Op www.bestuivers.nl kun je veel informatie vinden en zien of er bij jullie in de buurt een initiatief is.

roodgatje

Campagne Nederland Zoemt

De Wilde Bijenlinie is onderdeel van de campagne Nederland Zoemt, waarin twee grote, nationale projecten zijn samengebracht: De Wilde Bijenlinie (LandschappenNL) en De Wilde bij in de hoofdrol (IVN en Stichting Natuur- en Milieu). Beide projecten worden gefinancierd door de Nationale Postcode Loterij.

grasbij

Bestuiving, zó belangrijk!

De rol van de wilde bijen in de bestuiving van landbouw- en fruitgewassen is veel groter dan lang werd gedacht, dat wijzen steeds meer onderzoeken uit. Zonder die bijen zou er geen of nauwelijks oogst zijn! De appeloogst bijvoorbeeld, is aantoonbaar groter in de buurt van natuurlijke gebieden, omdat daar wilde bijen leven. De economische waarde van wilde bijen berekenen is moeilijk (onnodig ook, want de dieren hebben sowieso bestaansrecht), maar loopt naar schatting in de honderden miljoenen euro’s.

bijenkast

Samenwerken

Het samenwerkingsverband LandschappenNL, waar ook SLZ bij hoort, werkt landelijk aan de verbetering van het leefgebied van de wilde bij. Met een extra bijdrage van de Nationale Postcode Loterij wordt de Wilde Bijenlinie gerealiseerd. Dankzij deze samenwerking komen er 300 nieuwe bijengebieden bij. Bermen worden weer bloemrijk, er komen groene, bloemrijke verbindingszones tussen natuurgebieden en ook in landbouwgebieden wordt geprobeerd meer bloemen te brengen. In Zeeland zijn ook Het Zeeuwse Landschap en IVN aangesloten.

Samenwerking

Nationale Postcode Loterij IVN HZL Landschappen nl

Veel gestelde vragen

Wilde bijen houden van warme, zon beschenen plaatsen, om daar hun nest te bouwen. Er zijn veel goede kansen om deze dieren te helpen. Let op dat er  onderscheid is tussen: ‘ in de grond nestelende soorten’ en ‘boven de grond nestelende soorten’.  

Meer informatie

De wilde bij heeft het nodig dat meer mensen voor hen wilde bijenplekken aanleggen en zo ruimte geven voor nesten en voedselplekken.De bodem bewonende soorten kan je extra helpen door het maken van een zandheuvel. Bodembewoners zoals zandbijen krijgen veel kansen in een kale of half begroeide zandheuvel. Deze kan bevolkt worden door grote aantallen van veel verschillende soorten.

Meer informatie

Gebruik van zaaizaad om een bloemrijke flora te verkrijgen en om insecten als vlinders en bijen te bevoordelen is populair en wint steeds meer terrein. Daarbij wordt de ingeschatte positieve bijdrage wel eens overdreven. Alsof het zaaien altijd garant staat voor het bevorderen van biodiversiteit. Inderdaad zijn er situaties waar het gebruik van bloemenzaad een heel goed resultaat heeft.Toch zijn er aan het inzetten van gebiedsvreemd zaaizaad ook flinke risico’s en nadelen. Daarom is het goed om, voordat de keuze wordt gemaakt om ergens zaaizaad in te brengen, eerst rekening te houden met deze aspecten. We proberen hieronder eerst een aantal van de risico’s en randvoorwaarden te beschrijven, waarna een overzicht gegeven wordt van de mogelijkheden van het gebruik van het zaaizaad.

Meer informatie

Wij werken heel veel samen met vrijwilligers. Want zonder al die vrijwilligers zou er veel werk in het landschap niet gedaan kunnen worden! Wij kunnen regelmatig nieuwe vrijwilligers gebruiken! 

Meer informatie

Bijen en wespen hebben een grote voorliefde voor warme, zonbeschenen plaatsen, om daar hun nest te bouwen. Er zijn goede mogelijkheden om deze dieren te helpen. Daarbij is het goed te weten dat deze dieren niet steken (en al zouden ze daartoe toch een keer een poging wagen, ze doorgaans niet eens door de menselijke huid kunnen prikken). Een van de dingen die je kan doen is een bijenhotel bouwen.

Meer informatie