Meer Natuur voor Pittig Fruit

Het project 'Meer natuur voor pittig fruit' is bedoeld voor het bevorderen van bestuiving door inheemse insecten en voor natuurlijke plaagdierbestrijding in commerciële boomgaarden. Meer bijen betekent een grotere kans op een betere bestuiving. Een betere bestuiving van fruitbomen geeft een hogere opbrengst voor fruittelers. Daarnaast wordt ook een verhoging van biodiversiteit nagestreefd. Eerder was er al een (Interreg)project (periode 2017-2019). Dit project is daarop een vervolg. Het project wordt gesubsidieerd door de provincie Zeeland en de gemeenten Borsele, Kapelle en Terneuzen. Er worden bij circa 25 fruittelers en 5 particulieren maatregelen getroffen. Het project is in december 2022 afgerond.

akkerrand

Doelstelling

  • Bevorderen natuurlijke bestuiving
  • Bevorderen natuurlijke  plaagdierbestrijding
  • Bevorderen biodiversiteit en wilde bijen in het bijzonder
  • Stap naar een meer duurzame teelt

Voedsel en nestgelegenheid

Aanplant van bloeiende struiken zorgt voor een voedselbron buiten de hoofdbloeitijd van fruitbomen. Hierdoor kunnen bijen over een langere periode nectar en stuifmeel vinden. Ook inzaaien van bloemranden en -velden met speciaal geselecteerde, voor bijen nuttige zaadmengsels, is niet alleen goed voor de bijenstand, maar verrijkt het landschap ook.

Ook voor nestgelegenheid moet gezorgd worden. Bodemnestelaars hebben baad bij zanderige en open ondergrond. Stengelnestelaars nestelen in dood hout/stengels. Een zand of zavel hoop op het erf kan daarom al een heel verschil maken.

gelderse roos

Roodgatje

Er zijn veel soorten wilde bijen. Het roodgatje bijvoorbeeld foerageert op wilgen, schermbloemigen en vele andere planten. Aanplant van vroegbloeiende wilgen en inzaai van veldjes met geschikte kruiden zorgt ervoor dat deze bijensoort over een lange periode voldoende voedsel kan vinden. Ook voor nestgelegenheid moet gezorgd worden. Het roodgatje heeft zanderige grond nodig om nestgangen in te graven. Een berg zand of zavel op het erf kan daarom al een heel verschil uitmaken.

roodgatje

Doelgroep

Voor fruittelers:

Geselecteerde fruittelers in de gemeente Borsele, Kapelle en Terneuzen kunnen subsidie krijgen op maatregelen die de stand van de wilde bijen verbetert. Maatregelen bestaan onder andere uit het ophangen van nestblokken, inzaaien van kruidenranden, aanplant van bloeiende inheemse struiken en inzet op natuurlijke plaagdierbestrijding.

Voor particulieren in het buitengebied:

Op beperkte schaal kunnen ook particulieren in de omgeving van professionele boomgaarden meedoen in het project. In dit geval gaat het voornamelijk om landschapsversterkende aanplant van bomen en struiken welke nut hebben voor wilde bijen.

Werkwijze

Bij het project “Meer natuur voor pittig fruit” wordt door Stichting Landschapsbeheer Zeeland (SLZ) samengewerkt met diverse fruittelers en particulieren. Uit de aanmeldingen wordt allereerst gekeken of de erven en fruitteeltbedrijven binnen de betreffende gemeentes vallen. De geselecteerde bedrijven en erven worden door een medewerker van SLZ bezocht. Als blijkt dat de locatie geschikt is en de eigenaar wil maatregelen uitvoeren ten behoeve van de biodiversiteit, bijen en natuurlijke plaagdierbestrijding dan wordt een plan hiervoor uitgewerkt. Wel moet er aan enkele eisen worden voldaan.

Financiering

Dit project wordt gefinancierd door Provincie Zeeland, gemeente Borsele, gemeente Kapelle en gemeente Terneuzen. Daarnaast wordt van fruittelers en particulieren een eigen bijdrage gevraagd.

bijenkast

Aanmelden en meer informatie

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Rudie Geus (rudie.geus@landschapsbeheerzeeland.nl).

nestheuvel

Financiering

Provincie Zeeland Gemeente Kapelle Gemeente Terneuzen Gemeente Borsele Logo Nationale Postcode Loterij

Veel gestelde vragen

Of het nu gaat om het maken van een plan, het  planten van een boom of het herstellen van een toegangshek lijkt er op het eerste gezicht weinig perspectief, maar wanneer we alle projecten en regelingen eens nader bekijken, zien we toch nog aardig wat mogelijkheden.

Meer informatie

Gebruik van zaaizaad om een bloemrijke flora te verkrijgen en om insecten als vlinders en bijen te bevoordelen is populair en wint steeds meer terrein. Daarbij wordt de ingeschatte positieve bijdrage wel eens overdreven. Alsof het zaaien altijd garant staat voor het bevorderen van biodiversiteit. Inderdaad zijn er situaties waar het gebruik van bloemenzaad een heel goed resultaat heeft.Toch zijn er aan het inzetten van gebiedsvreemd zaaizaad ook flinke risico’s en nadelen. Daarom is het goed om, voordat de keuze wordt gemaakt om ergens zaaizaad in te brengen, eerst rekening te houden met deze aspecten. We proberen hieronder eerst een aantal van de risico’s en randvoorwaarden te beschrijven, waarna een overzicht gegeven wordt van de mogelijkheden van het gebruik van het zaaizaad.

Meer informatie

Bijen en wespen hebben een grote voorliefde voor warme, zonbeschenen plaatsen, om daar hun nest te bouwen. Er zijn goede mogelijkheden om deze dieren te helpen. Daarbij is het goed te weten dat deze dieren niet steken (en al zouden ze daartoe toch een keer een poging wagen, ze doorgaans niet eens door de menselijke huid kunnen prikken). Een van de dingen die je kan doen is een bijenhotel bouwen.

Meer informatie