Groenverzorging op Historische Buitenplaatsen

Behouden en versterken landschappelijke-, cultuurhistorische- en natuurwaarden van historische buitenplaatsen op Walcheren

Verspreidt in Zeeland liggen er diverse buitenplaatsen. De meeste zijn terug te vinden op Walcheren, ongeveer zo'n 25. Naast de fraaie historische gebouwen hebben deze buitenplaatsen vaak grote historische tuinen en parken. In het park vinden we diverse landschappelijke elementen zoals bossen, lanen en boomgaarden. Op veel buitenplaatsen is nog een stinzenflora (planten met een opvallende bloei die vroeger op buitenplaatsen aangeplant werden en er vervolgens zijn verwilderd en ingeburgerd) aanwezig en zijn diverse historische tuinelementen terug te vinden.

Ons doel is om de landschappelijke-, cultuurhistorische- en natuurwaarden van historische buitenplaatsen in Zeeland te behouden en versterken.

Werkzaamheden

Het veelomvattende onderhoud vraagt een flinke inspanning. Naast professionele beheerders leveren vrijwilligers een waardevolle bijdrage. In Zeeland zijn vrijwilligers al jaren met veel plezier actief op buitenplaatsen. Zij doen allerlei werkzaamheden zoals oude fruitbomen en heggen snoeien, een moestuin onderhouden, bosrandbeheer, schoffelen en onkruid wieden, hekken opknappen, borderonderhoud en (ver)plantwerk. Heb je interesse in vrijwilligerswerk op een van de buitenplaatsen? Check de vacatures voor het actuele aanbod. 

 

vrijwilligers op buitenplaatsen

Hoe pakken we het aan?

SLZ kan eigenaren adviseren en doet voorstellen voor het beheer van het groen. Op basis van de wensen van de eigenaar en suggesties van SLZ wordt een werkplan gemaakt. Met de vrijwilligers worden afspraken gemaakt over de inrichting van werkdagen en de verdeling van het werk over de seizoenen op deze prachtige werkplekken.

In de beginfase zorgt een voorman van SLZ voor instructie, begeleiding en advies. We streven naar enkele groepen van 3 – 6 personen. Deelnemers in een groep kunnen zich beperken tot één  buitenplaats of actief zijn op meerdere buitenplaatsen.

SLZ zorgt in overleg met de eigenaar voor gereedschappen. Vrijwilligers zijn verzekerd en hebben toegang tot ons scholings-  en waarderingsprogramma. Aan eigenaren vragen we hiervoor een bijdrage in de kosten.

vrijwilligers op buitenplaats

Doet u mee ?

Woont u zelf op een buitenplaats en heeft u interesse in deze samenwerking met SLZ en haar vrijwilligers? 

of

Bent u vrijwilliger en heeft u interesse in deze werkzaamheden? 

Stuur dan een e-mail: info@landschapsbeheerzeeland.nl 

vrijwilligers

Veel gestelde vragen

Een Zeeuwse haag is gemengde heg met typische Zeeuwse soorten. Vroeger werd deze heg als vee-afscheiding gebruikt.   

Meer informatie

Wij werken heel veel samen met vrijwilligers. Want zonder al die vrijwilligers zou er veel werk in het landschap niet gedaan kunnen worden! Wij kunnen regelmatig nieuwe vrijwilligers gebruiken! 

Meer informatie