Bescherming Steenuil

Steenuilen helpen door nestkasten en leefgebieden te creëren

Het gaat de laatste jaren steeds slechter met de steenuil. De oorzaken zijn te zoeken in het verdwijnen van landschapselementen, zoals struwelen, poelen en knotbomen maar ook een drukkere infrastructuur, modernisering van de landbouw en de sloop van gebouwen zijn van invloed.

Om de populatie steenuilen te helpen en de achteruitgang te stoppen worden er de komende jaren met steun van de Provincie Zeeland maatregelen getroffen. Deze maatregelen bestaan o.a. uit het plaatsen van nestkasten in geschikte leefgebieden en het behouden en verbeteren van bestaande leefgebieden.

steenuil

Gebiedsanalyse

Door geschikt leefgebied, potentieel leefgebied dat nog in ontwikkeling is en mogelijke inrichtingslocaties te onderzoeken, brengen we in kaart waar welke maatregelen nodig zijn. In 2020 zijn 93 (boeren)erven, dijken en natuurterreinen in West Zeeuws-Vlaanderen onderzocht en beoordeeld op drie aspecten die van cruciaal belang zijn in het leefgebied van de steenuil: jaarrond voedsel, een geschikte nestplek en veiligheid. 

Folder

Download de folder 'De steenuil in Zeeland' voor meer informatie over de steenuil. 

Zeeuws Steenuil Fonds

Sinds 2022 is het Zeeuws Steenuilfonds ondergebracht bij Stichting Landschapsbeheer Zeeland. Daarmee heeft het Steenuilfonds ook de ANBI status waardoor uw gift bovendien aftrekbaar is van de belasting.

Wilt u een gift doen aan het Zeeuws Steenuil Fonds? Klik dan op onderstaande button.

Gift aan Zeeuws Steenuil Fonds

Steenuil fonds