Steenuil in Zeeland

Steenuil

De bescherming van de steenuil gebeurt deels professioneel en deels door vrijwilligers. De steenuil komt voor in heel Zeeuws- Vlaanderenen in Zuid-Beveland. Vooral in het laatste gebied worden nestkasten opgehangen en gecontroleerd. De jongen worden geringd. In Zeeuws-Vlaanderen worden periodiek steenuilterritoria geïnventariseerd. Met het ophangen van kasten hopen we in de toekomst nog lege gebieden in Zeeuws-Vlaanderen, Zuid-Beveland, Walcheren en Tholen met steenuilen te bevolken. Particulieren in het buitengebied krijgen advies en soms subsidie om hun erf steenuilvriendelijk te maken. Wil je zelf een steenuil nestkast maken? Kijk hier voor een bouwtekening voor een nestkast steenuil.

Downloaden