Streekeigen landschapselementen (gem. Terneuzen)

Herstellen en aanleggen streekeigen landschapselementen Terneuzen

Via dit project willen we in de gemeente Terneuzen op 10 locaties kleine landschapselementen aanleggen en/ of herstellen. Het betreft streekeigen landschapselementen en inheems (bij voorkeur autochtoon) plantgoed, evenals een bredere bewustwording van het belang ervan voor natuur, cultuur en klimaat.

Stichting Landschapsbeheer Zeeland (SLZ) zet zich al decennia in voor aanleg, verbetering en beheer van streekeigen landschapselementen op en rond erven. Hierdoor zijn de cultuurhistorische- en landschappelijke waarden van deze “groene eilanden” behouden gebleven en versterkt. Daarnaast is een goed ingericht en onderhouden erf een belangrijke stimulans voor de biodiversiteit in het agrarische cultuurlandschap, bv. door het bieden van nest- en schuilgelegenheid aan populaties insecten, vogels, amfibieën en kleine zoogdieren die onder druk staan. Door het voortschrijdend inzicht in het belang van landschapselementen voor de waterhuishouding, bodemkwaliteit en klimaatadaptatie is er meer urgentie dan ooit voor een doordachte vergroening van het Zeeuwse cultuurlandschap.

knotpopulieren

Financiering

De financiering van het project komt vanuit het Innovatiefonds Biodiversiteit, de gemeente Terneuzen en de deelnemende eigenaren.

In het project richten we ons op het buitengebied van de Gemeente Terneuzen en met name de Kanaalzone, ook bedrijven komen in aanmerking voor aanleg landschapselementen.

innovatiefonds biodiversiteit

Werkwijze

Geïnteresseerde eigenaren worden bezocht en in onderling overleg wordt een inrichtingsplan voor het erf opgesteld, na akkoord volgt een samenwerkingsovereenkomst. De uitvoering wordt door de eigenaar, een bedrijf of vrijwilligers van SLZ opgepakt.

gemeente terneuzen

Aanmeldingen

Eigenaren kunnen zich aanmelden bij SLZ: info@landschapsbeheerzeeland.nl

npl logo