Stapstenen voor soorten

Door het inrichten en herstellen van leefgebieden van doelsoorten in het Zeeuwse agrarisch cultuurlandschap, worden de leefgebieden van geschermde en bedreigde soorten op het platteland versterkt en verbonden.

Denk hierbij aan het inrichten en verbinden van wateren met natuurvriendelijke oevers, hagen, bomenrijen, bloemrijke vegetaties, struwelen, laagten, geplagde stukken, etc.