Professionalisering vrijwilligerswerk

Foto overzichtspagina: Arjan Schotanus

Stichting Landschapsbeheer Zeeland ziet het ondersteunen van biodiversiteitsvrijwilligers als één van haar taken. Vanuit de Provincie Zeeland kwam een verzoek om aanvragen van gereedschappen en moderne hulpmiddelen voor kleine soortenprojecten te bundelen en te laten verlopen via Stichting Landschapsbeheer Zeeland. Verbreding van het werkveld vrijwilligerswerk, een andere werkwijze en een eenmalige investering waren nodig om te kunnen professionaliseren. Dit project is erop gericht om professionalisering van het vrijwilligerswerk te realiseren.

In opdracht van Provincie Zeeland heeft Stichting Landschapsbeheer Zeeland een verslag gemaakt van de aanpak en uitvoering van het project professionalisering vrijwilligerswerk in 2019.

Dit verslag kunt u hieronder downloaden.

 de

Verslag professionalisering vrijwilligerswerk

Samenwerking en financiering

logo