Partridge - Red de Patrijs

Is het u ook al opgevallen dat er zo weinig vogels zijn op de akkers? Vroeger zagen we toch veel vaker patrijzen, veldleeuweriken, graspiepers en andere akkervogels wegduiken in de stoppels van het reeds geoogste tarweveld? Vooral het aantal patrijzen gaat erg snel achteruit. In de afgelopen 50 jaar is de populatie patrijzen afgenomen met meer dan 95%!

Hoe is dit dan zo gekomen, vraagt u zich misschien af. De agrarische bedrijven moesten steeds groter worden om zich staande te houden in de economische veranderingen. Ook moesten zij hun akkers steeds intensiever gaan gebruiken; akkerranden met grassen en kruiden werden omgeploegd en de omringende hagen werden gerooid zodat er zoveel mogelijk land beboerd kon worden.

Hierdoor verdween in snel tempo het ideale leefgebied van de akkervogels. Veilige nestplekken waren bijna niet meer te vinden, insectenrijke planten voor de opgroeiende kuikens waren verdwenen en voldoende wintervoedsel voor de volwassen vogels was er ook niet meer.

500 hectare kleinschaliger inrichten

De agrariërs zien dit met lede ogen gebeuren, maar staan met hun rug tegen de muur. Vogelbescherming Nederland, Het Brabants Landschap, Stichting Landschapsbeheer Zeeland en Het Zeeuwse Landschap zetten zich in om te laten zien dat de Patrijs te redden is. Samen met natuurorganisaties in Engeland, Schotland, België en Duitsland dienden zij in 2016 samen een subsidie aanvraag in bij de Europese Unie. Onder de noemer ‘Partridge’ (Patrijs) werd de subsidie toegezegd! Ook de landbouwers, collectieven voor agrarisch natuurbeheer, wildbeheereenheden en vogelwerkgroepen sloten zich aan.

Gezamenlijk gaan zij nu in vier jaar tijd (2016-2020), 10 gebieden van minimaal 500 hectare kleinschaliger inrichten, zomergraan en graszaad telen, kruidenrijke akkerranden inrichten, overstaand graan laten overwinteren en hagen van meidoorn, liguster en roos worden weer aangeplant om voedsel- en schuilgelegenheden te creëren.

partridge

In Nederland

Voor Nederland liggen deze gebieden in West Brabant (Land van Heusden en Altena) en op Schouwen-Duiveland in Zeeland. Dit laatste gebied bevindt zich in de omgeving Stolpweg/Burgsluis. Hier zijn acht agrariërs (waarvan drie met een mini-camping) heel enthousiast om te zoeken naar ruimte voor akkervogels binnen hun bedrijfsvoering.

Ecologen en vrijwilligers inventariseren met regelmaat de populatie om te bekijken of en zo ja hoe snel de patrijs zich vermeerderd door deze maatregelen.

 

Partridge op TV!

Op donderdag 22 maart 2018 was er bij het programma BinnensteBuiten op NPO2 een item over het Partridge project op Schouwen Duiveland! Vogelaar Camilla Dreef was bij ons op bezoek en we vertelden haar alles over dit project.

Deze aflevering is terug te kijken via: https://binnenstebuiten.kro-ncrv.nl/fragmenten/wintervoedselveldjes

BinnensteBuiten is een programma van de KRO-NCRV en wordt elke werkdag uitgezonden op NPO 2 om 18.50 uur en op zaterdag met een extra lange uitzending om 17.10 uur. Er kijken dagelijks zo’n 500.000 mensen.

binnenstebuiten

Samenwerking

Partridge logo WBE Schouwen Interreg North Sea HZL Vogelbescherming Provincie Zeeland Prins Bernhard Cultuurfonds