Inrichtingsplannen houtige/natte landschapselementen (NPI)

In het kader van GLB-interventie “Niet-productieve investeringen voor Landbouwbedrijven” zijn ZLTO, Poldernatuur Zeeland en Stichting Landschapsbeheer Zeeland op zoek naar agrariërs, die houtige en / of natte landschapselementen willen realiseren op hun landbouwpercelen.

Akkerreservaat

Niet Productieve Investeringen

Dit betreft in het kader van GLB-interventie “Niet - Productieve Investeringen (NPI) voor Landbouwbedrijven”; investeringen die betrekking hebben op de aanleg van landschapselementen voor klimaat, water en
biodiversiteitsdoelen.

poel landschap

Landschapselementen

Landschapselementen die in aanmerking komen zijn:

 1. Herstel en aanleg singels, houtwallen, heggen, hagen, bosjes, solitaire bomen en drinkpoelen;
 2. Waterlopen, (op)vaarten en cultuurlandschappelijk slotenpatroon;
 3. Herstel en aanleg natuurvriendelijke oevers;
 4. Herstel cultuurlandschappelijke begreppeling of bolle graslandakkers;
 5. Herstel historische dijkbiotoop: dijklichaam, grenssloot, struweel, kolken, dijkcoupures.
Natuurvriendelijke sloot.

Uitvoering

Samen met een van onze medewerkers wordt een compact plan gemaakt in de vorm van een tekening en beschrijving van de maatregelen, zoals de aantallen en soort beplanting.

zaailing

Tijdspad

 • Aanmelden agrariërs mogelijk tot half april 2024.
 • De formele openstelling is van 4 september tot 29 november 2024.
 • De beoordelingsperiode betreft 22 weken, waarna de uitslag medio mei 2025 zal zijn. 
 • Aanplant / aanleg vindt plaats vanaf najaar 2025.
Zeeuwse haag

Meer info en aanmelden

Dit project is een samenwerking tussen Stichting Landschapsbeheer Zeeland, Poldernatuur Zeeland en ZLTO, in nauwe samenwerking met Provincie Zeeland.

Meer informatie kunt u opvragen bij de contactpersonen:

 • Stichting Landschapsbeheer Zeeland - Sandra Dobbelaar - tel: 06.44.44.82.74
 • Poldernatuur Zeeland - Wico Dieleman - tel: 06.50.52.84.80
 • ZLTO / Arvalis - John Bal - tel: 06.21.23.26.01

Aanmelden

Per e-mail: info@landschapsbeheerzeeland.nl onder vermelding van: 'Project NPI".

 

Samenwerking

pnz logo "" ZLTO eu GLB