Ieder dorp zijn boomgaard!

Stichting Landschapsbeheer Zeeland (SLZ) streeft er naar dat er in of nabij elk dorp/elke stad in Zeeland een karakteristieke hoogstamfruitboomgaard komt, die minimaal enkele malen per jaar toegankelijk is voor publiek via excursies of kennisdagen of events. De beleving en de smaak van vroeger van oude hoogstamfruitrassen staat hierbij centraal. Randvoorwaarde hierbij is wel dat er een groep geïnteresseerde bewoners moet zijn in betreffend dorp/stad. Het doel van het project is dan ook het opzetten van een netwerk van betrokken burgers, welke zich inzetten voor hun landschap. Boomgaarden worden bij voorkeur aangelegd op locaties die makkelijk toegankelijk zijn (langs de rand van dorp of stad of langs een wandel- of fietsroute). Ook bestaande boomgaarden die aan deze criteria voldoen zijn op te nemen in het project.

Samenwerkingspartners zijn gemeenten, terreinbeheerders, buurtverenigingen, scholen, bewonersgroepen, pomologische verenigingen, boomkwekers en fruittelers.

 

 Sprenckweide Middelburg

maailocatie duinbeek bokhoven mensen in boomgaard mensen schorviltbij roodgatje

Samenwerking

"" "" gemeente schouwen duiveland gemeente Veere gemeente Middelburg gemeente goes gemeente borsele gemeente reimerswaal gemeente sluis gemeente terneuzen gemeente Hulst