Erfadvies aan particulieren en overheden

Kennisoverdracht aan eigenaren van landschapselementen voor goed onderhoud en aanplant

Stichting Landschapsbeer Zeeland (SLZ) ontvangt veel adviesvragen van particuliere eigenaren van landschapselementen over bijvoorbeeld methoden van onderhoud, natuurvriendelijke erfinrichting, milieu- en natuurvriendelijk verwerken van snoeihout, verkrijgen van subsidies t.b.v. aanplant, enz.

Wij geven deze eigenaren graag voldoende kennis om het onderhoud op een goede manier te doen, een volledig erfinrichtingsplan (met beplantingsplan) kan door SLZ verzorgd worden.

Ook met diverse gemeenten en het Waterschap Scheldestromen vindt regelmatig overleg plaats over uitvoering van het landschapsbeleidsplan, landschapsontwikkelingsplannen en landschapsonderhoud en herstel. Daarnaast neemt SLZ zitting in provinciale werkgroepen met inbreng van specifieke kennis op het gebied van natuur en landschap.

Voor een vrijblijvend gesprek, klik hiernaast op de button 'ik wil meedoen', of neem contact met ons op via:
Tel. 0113-23 09 36 of mail: info@landschapsbeheerzeeland.nl
 

Erf

Veel gestelde vragen

Gebruik van zaaizaad om een bloemrijke flora te verkrijgen en om insecten als vlinders en bijen te bevoordelen is populair en wint steeds meer terrein. Daarbij wordt de ingeschatte positieve bijdrage wel eens overdreven. Alsof het zaaien altijd garant staat voor het bevorderen van biodiversiteit. Inderdaad zijn er situaties waar het gebruik van bloemenzaad een heel goed resultaat heeft.Toch zijn er aan het inzetten van gebiedsvreemd zaaizaad ook flinke risico’s en nadelen. Daarom is het goed om, voordat de keuze wordt gemaakt om ergens zaaizaad in te brengen, eerst rekening te houden met deze aspecten. We proberen hieronder eerst een aantal van de risico’s en randvoorwaarden te beschrijven, waarna een overzicht gegeven wordt van de mogelijkheden van het gebruik van het zaaizaad.

Meer informatie

Om bomen en struiken een zo groot mogelijke kans te geven om te gaan groeien, is het belangrijk om ze op een goede manier te planten of te bewaren. 100 % garantie kunnen we nooit geven, het zijn immers levende producten. De meeste kans op goede en gezonde bomen en struiken is door er voor te zorgen dat ze een goede start krijgen.  

Meer informatie