Biodiversiteitsscan bedrijfsterreinen

Begeleiden en adviseren van bedrijven die de biodiversiteit op het eigen terrein willen verhogen

Stichting Landschapsbeheer Zeeland (SLZ) ondersteunt bedrijven die de biodiversiteit op het eigen terrein willen verhogen met advies en begeleiding. Dit begint met een ‘biodiversiteitsscan’, waarmee de mogelijkheden op het betreffende terrein in kaart worden gebracht. Hieronder volgt een indruk van wat een biodiversiteitsscan inhoudt. Deze kan aan de specifieke wensen van het bedrijf worden aangepast.
 

Bloemen

Werkwijze

In beeld brengen uitgangspositie en wensen
SLZ verzamelt gegevens door middel van desktop research, input vanuit het bedrijf en één of enkele terreinbezoeken. Het gaat daarbij om gegevens met betrekking tot de uitgangspositie en eventuele wensen met betrekking tot biodiversiteit op het terrein.

Naast de algemene gegevens van het bedrijf wordt de huidige situatie met betrekking tot inpassing beknopt weergegeven (locatie, ligging, bodem, water, landschap, ecologie). Tevens wordt geïnventariseerd wat er al speelt met betrekking tot biodiversiteit binnen het bedrijf. Hierbij gaat het over mogelijke plannen of initiatieven, kennis en interesse bij personeel, meldingen / klachten, beschikbaar budget, ed.

Planvorming
Op basis van de verkregen gegevens en door het bedrijf aangeleverd kaartmateriaal stelt SLZ een “menukaart” samen waarop verschillende maatregelen ruimtelijk worden weergegeven (met korte uitleg, doelstelling en benodigdheden voor aanleg/onderhoud per maatregel), vergezeld van een rapport met de resultaten van de eerste stap.

Uitvoering van 1 maatregel (optioneel)
SLZ kan algemene begeleiding bieden bij aanleg. Een concreet inrichtingsontwerp/plan, materiaal en uitvoeringskosten moeten apart worden begroot.

Overdracht & PR
Van groot belang voor het succes van biodiversiteitsmaatregelen zijn bewustwording en draagvlak. Indien gewenst organiseert SLZ een bescheiden overdrachtsmoment (uitleg t.b.v. werknemers, communicatieafdeling, pers).

Output SLZ van de biodiversiteitsscan

  • 'Menukaart' met mogelijke maatregelen ten behoeve van biodiversiteit op het bedrijf-terrein (met korte uitleg, doelstelling en benodigdheden voor aanleg/onderhoud per maatregel) en rapport van de pilot.
     
  • Begeleiding bij aanleg van 1 maatregel (optioneel); geen concreet ontwerp/plan.
     
  • Inhoudelijke invulling m.b.t. communicatie / PR (overdrachtsmoment, tekst en uitleg).

Kosten

De kosten van een biodiversiteitsscan hangen af van verschillende factoren, zoals de omvang en mogelijkheden van het terrein (kleine terreintjes kunnen veel mogelijkheden bieden en vice versa). Het aanbod wordt afgestemd op de ambities van het bedrijf (een groot park vraagt een andere aanpak / aanbod dan een mini-camping); maatwerk dus. De werkwijze blijft in grote lijnen hetzelfde, maar er is variatie mogelijk in het niveau van detail en de intensiteit van begeleiding door SLZ. Vooraf worden met de opdrachtgever heldere afspraken gemaakt over de precieze output. Afhankelijk van bovengenoemde factoren liggen de totale kosten voor een biodiversiteitsscan tussen de € 900,- en € 2.160.

Vragen of interesse?

info@landschapsbeheerzeeland.nl

voor recreatiebedrijven: t.a.v. Niek Smits of Sandra Dobbelaar

voor overige bedrijven: t.a.v. Sam Janse