Biodiversiteit op bedrijventerreinen 2B Connect

Bedrijven helpen om meer natuur en een gezondere werkomgeving te creëren

Steeds meer bedrijven willen hun terreinen natuurgericht inrichten en beheren en de biodiversiteit verhogen. Beplanting, zeker van bomen en struiken, zorgt voor betere luchtzuivering, minder geluidsoverlast en aantrekkelijke en gezonde werkomgeving. De groene infrastructuur die zo ontstaat speelt bovendien een belangrijke rol als natuurverbinding. Vaak ontbreekt bij bedrijven echter de nodige kennis en ondersteuning om meer natuurgericht te werken op een manier die past binnen de ecologische en landschappelijke context.

SLZ geeft advies en werkt desgewenst inrichtingsplannen uit. Dit begint met een ‘biodiversiteitsscan’.

Neem contact met ons op voor een eerste gratis en vrijblijvend terreinbezoek via de knop rechts.

Logo 2B Connect en Interreg

Steeds meer bedrijven willen hun terreinen natuurgericht inrichten en beheren. De groene infrastructuur die zo ontstaat speelt een belangrijke rol als (grensoverschrijdende) natuurverbinding. Bovendien zorgt beplanting van onder meer bomen en struiken voor betere luchtzuivering, minder geluidsoverlast en een aangename omgeving voor buitenactiviteiten.

Vaak ontbreekt bij bedrijven echter de nodige kennis en ondersteuning om meer natuurgericht te werken. Van januari 2016 tot december 2019 hielp 2B Connect minstens 70 bedrijven hun terrein op een natuurlijke manier in te richten. 2B Connect reikt instrumenten aan (bv. een biodiversiteitsscan) die bedrijven helpen biodiversiteit in te passen in de bedrijfsvoering en leidde adviseurs op om bedrijven daarbij te helpen. Het project ontwikkelde ook een rekenapplicatie die bedrijven toont waarom investeren in groene infrastructuur loont. De resultaten en instrumenten zijn te vinden via www.biodiversiteitenbedrijven.be

Interreg Vlaanderen-Nederland is een Europees fonds voor regionale ontwikkeling in het grensgebied België-Nederland.

In Zeeland is het project uitgevoerd door de ZMf en Stichting Landschapsbeheer Zeeland (SLZ). In de toeristische provincie Zeeland gaat het niet alleen om meer biodiversiteit op bedrijventerreinen maar ook op recreatiebedrijven.

Via SLZ liepen de projectonderdelen:

  • ontwikkelen biodiversiteit op bedrijfsterreinen in de Zeeuws Vlaamse Kanaalzone
  • biodiversiteit op recreatiebedrijven in Zeeland: geven van een cursus en op 2 bedrijven zijn maatregelen getroffen.

In Zeeland vond cofinanciering van het project plaats door de gemeente Terneuzen en de Nationale Postcode Loterij.

             NPL logo  2022