Beheer en Onderhoud Wandelnetwerk Zeeland

Wandelaars stippelen gemakkelijk korte en lange routes uit door heel Zeeland

Zeeland heeft meer te bieden dan alleen zon en strand. Wij dagen je uit om het Zeeuwse platteland te voet te verkennen.
Onze wandelpaden brengen je op “onbekende” plaatsen en laten je kennismaken met het landschap en de rijke cultuur(historie) van het Zeeuwse platteland, vroeger en nu.

Knooppuntennetwerk en Themaroutes

Verspreid over Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid Beveland, Walcheren, Schouwen-Duivenland, Tholen en Reimerswaal ligt zo'n 3000 kilometer aan wandelpaden van het Wandelnetwerk Zeeland. Bijna een derde van deze routes is onverhard en gescheiden van ander verkeer, bijvoorbeeld over dijken en boerenland.

Plan zelf je route via de online routeplanner of kies een vooraf bedachte themaroute.
De knooppuntpalen langs de routes wijzen de weg.

Klik hier voor de website van Wandelnetwerk Zeeland: www.wandelnetwerkzeeland.nl

 

Eigendom paden

Een deel van de routes gaat over particulier terrein. Hiervoor is een contract afgesloten met de betreffende eigenaar.
Soms zijn hier voorwaarden aan verbonden, bijvoorbeeld dat de hond een bepaald gebied niet in mag i.v.m. de schapen of andere dieren van de eigenaar die hier lopen. Dit heeft te maken met de verspreiding van ziekten (o.a. neospora bij rundvee) en wegens verstoring van vee en dieren in de natuur.

Op de kaart zijn de paden die zijn afgesloten aangegeven. Je moet dan een andere route kiezen.

Op terreinen waar honden wel toegankelijk zijn, is met de eigenaar de afspraak gemaakt dat dit wel aangelijnd gebeurt.
Respecteer dit a.u.b.! 

Meldpunt gebreken

Wij zorgen, met een team vrijwilligers, voor het onderhoud van de paden en de bewegwijzering. Ondanks continue controles kan het zijn dat je toch een gebrek tegenkomt. Meld onduidelijke, kapotte of ontbrekende bewegwijzering direct via ons centrale meldpunt:

Meldpunt gebreken 

Zo houden we al onze routes up to date en voor iedereen toegankelijk. 

arthur Wandelnetwerk
informatiebord knooppuntbordjes wandelkaarten kaart wandelen honden bordjes wandelen domburgse watergang

Beheer en Onderhoud

Nu er een gebiedsdekkend wandelnetwerk ligt in Zeeland, is het zaak deze goed te onderhouden. 'Beheer en Onderhoud' is er op gericht om langdurig een kwalitatief hoogwaardig netwerk te behouden. SLZ houdt zich bezig met het voeren van contractbeheer, inclusief toezicht op het onderhoud van de paden, bebording, voorzieningen en landschapselementen. Contracten hebben een looptijd van 7 jaar en worden dan herzien. Belangrijk onderdeel is hierbij het opbouwen en in stand houden van een vrijwilligersnetwerk, het onderhouden van deze contacten, ook met de grondeigenaren. Verder zorgen we voor de concrete uitvoering van het onderhoud aan de paden en voorzieningen. Alle gegevens zijn ingevoerd in een Geografisch Informatie Systeem.

De kwaliteit wordt tijdens een herzieningronde (om de 7 jaar) onder de loep genomen. Voortschrijdend inzicht, veranderingen in de infrastructuur of het landschap, of beleving van de bewoners of terreineigenaren kan doen besluiten gedeeltes van de route aan te passen. Hierdoor wordt de kwaliteit van het wandelnetwerk gewaarborgd.

 

Deze werkzaamheden worden ondersteund door:

"" logo gemeente tholen gemeente goes gemeente Middelburg gemeente borsele gemeente hulst gemeente middelburg gemeente noord-beveland gemeente schouwen duiveland gemeente sluis gemeente terneuzen gemeente veere gemeente Vlissingen logo kapelle