Beheer en Onderhoud Wandelnetwerk Zeeland

Wandelaars stippelen gemakkelijk korte en lange routes uit door heel Zeeland

Zeeland heeft meer te bieden dan alleen zon en strand. Wij dagen u uit om het Zeeuwse platteland te voet te verkennen. Onze wandelpaden brengen u op “onbekende” plaatsen en laten u kennismaken met het landschap en de rijke cultuur(historie) van het Zeeuwse platteland, vroeger en nu.

Korte en lange routes

Vroeger waren de wandelroutes in Zeeland erg versnipperd en was het moeilijk om geschikte routes te vinden. Sinds 2006 hebben wij alle routes aan elkaar verbonden waardoor er een (bijna) Zeeland-dekkend netwerk is ontstaan.

Aan de hand van de routekaart, die je o.a. via de routeplanner kunt bekijken, kunt u uw eigen route uitstippelen. De knooppuntpalen langs de routes wijzen de weg.

Klik hier voor de WandelRoutePlanner: https://www.wandelnet.nl/wandelrouteplanner

Doordat het nu 1 groot netwerk is, kunt u uw wandeling zo kort en lang maken als u zelf wilt. Een korte wandeling (ommetje) kunt u zelf uitstippelen middels de knooppuntnummers, maar u kunt ook een bestaande themaroute volgen. Bijvoorbeeld bij Kapelle 'De Franse Slag', die u laat kennis maken met gevechten tussen de Fransen en Duitsers in 1940, of het 'Kastelenpad', een cultuurhistorische wandelroute die de geschiedenis van de kastelen vertelt. 

Klik hier voor meer informatie over Wandelen in Zeeland

Eigendom paden

Een deel van de routes gaat over particulier terrein. Hiervoor is een contract afgesloten met de betreffende eigenaar. Soms zijn hier voorwaarden aan verbonden, bijvoorbeeld dat de hond een bepaald gebied niet in mag i.v.m. de schapen of andere dieren van de eigenaar die hier lopen. Dit heeft te maken met de verspreiding van ziekten (o.a. neospora bij rundvee) en wegens verstoring van vee en dieren in de natuur.

Op de kaart zijn de paden die zijn afgesloten aangegeven. U moet dan een andere route kiezen. Op terreinen waar honden wel toegankelijk zijn, is met de eigenaar de afspraak gemaakt dat dit wel aangelijnd gebeurt. Respecteer dit a.u.b.! 

Meldpunt gebreken

Wij zorgen, met een team vrijwilligers, voor het onderhoud van de paden en de bewegwijzering. Ondanks continue controles kan het zijn dat je toch een gebrek tegenkomt. Meld onduidelijke, kapotte of ontbrekende bewegwijzering direct via ons centrale meldpunt:

Meldpunt gebreken 

Zo houden we al onze routes up to date en voor iedereen toegankelijk. 

arthur Wandelnetwerk
informatiebord knooppuntbordjes wandelkaarten kaart wandelen honden bordjes wandelen domburgse watergang

Beheer en Onderhoud

Nu er bijna een gebiedsdekkend wandelnetwerk ligt in Zeeland, is het zaak deze goed te onderhouden. 'Beheer en Onderhoud' is er op gericht om langdurig een kwalitatief hoogwaardig netwerk te kunnen realiseren. SLZ houdt zich bezig met het voeren van contractbeheer, inclusief toezicht op het onderhoud van de paden, bebording, voorzieningen en landschapselementen. Contracten hebben een looptijd van 7 jaar en worden dan herzien. Belangrijk onderdeel is hierbij het opbouwen en in stand houden van een vrijwilligersnetwerk, het onderhouden van deze contacten, ook met de grondeigenaren. Verder zorgen we voor de concrete uitvoering van het onderhoud aan de paden en voorzieningen. Alle gegevens wordt ingevoerd in een Geografisch Informatie Systeem.

De kwaliteit wordt tijdens een herzieningronde (om de 7 jaar) onder de loep genomen. Voortschrijdend inzicht, veranderingen in de infrastructuur of het landschap, of beleving van de bewoners of terreineigenaren kan doen besluiten gedeeltes van de route aan te passen. Hierdoor wordt de kwaliteit van het wandelnetwerk gewaarborgd.

 

Deze werkzaamheden worden ondersteund door:

"" logo gemeente tholen gemeente goes gemeente Middelburg gemeente borsele gemeente hulst gemeente Kapelle gemeente middelburg gemeente noord-beveland gemeente schouwen duiveland gemeente sluis gemeente terneuzen gemeente veere gemeente Vlissingen