Advies Zeeuwse bomen en struiken

Bovenstaand vindt u twee PDF bestanden: Een document met advies over soortenkeuze en een bestelformulier om plantmateriaal mee te bestellen bij één van de door ons aanbevolen bedrijven. 

 

Voor iedereen die gaat planten: deze bomen en struiken zijn geschikt voor het Zeeuwse landschap

Door en via SLZ worden jaarlijks vele honderden bomen en struiken in het landschap aangeplant. Daarbij is steeds de vraag, welke soorten zijn op deze locatie passend? Een groene gordel om een bedrijventerrein is vanzelfsprekend totaal anders dan de beplanting in een natuurgebied en daaraan zijn dan ook andere eisen te stellen. SLZ werkt vanuit een visie, waarbij de uitgangspunten landschap, cultuurhistorie en ecologie zijn. Als een soort al langere tijd in een streek aanwezig is en door mensen gebruikt wordt heeft die soort een cultuurhistorische waarde. Bij ecologische waarde kan je denken aan het behoud van zeldzame soorten struiken of bomen en het belang dat deze soorten hebben voor de biodiversiteit. 

Streekeigen, inheems, autochtoon?

Streekeigen en/of inheems

Alle hier van nature voorkomende soorten zijn streekeigen te noemen. Inheemse bomen en planten komen van nature voor in Nederland. Er zijn ook soorten niet inheems, maar streekeigen. Dit zijn soorten die al generaties lang worden aangeplant op erven en deel uitmaken van het landschap.

Om de Zeeuwse streekeigenheid te bevorderen promoten wij te kiezen voor inheems en streekeigen plantmateriaal. Ook veel dieren, vooral  insecten, zijn afhankelijk van inheemse soorten.

Autochtone herkomst

Een deel van het inheemse plantgoed is van autochtone herkomst. Dit betekent dat het nakomelingen zijn van bomen of struiken die hier al eeuwen in het gebied groeien. Hierdoor zijn ze beter aan de plaatselijke weersomstandigheden aangepast. Bovendien bloeien ze op het juiste moment. Een éénstijlige meidoorn afkomstig uit Italië is hier wel inheems, maar niet autochtoon. Een éénstijlige meidoorn, groeiende ergens in de Zak van Zuid-Beveland in een oude haag die ook op oude kaarten is terug te vinden, zal waarschijnlijk wel autochtoon zijn.

Plantperiode

Bomen en struiken kunnen het beste in de winterperiode aangeplant worden, grofweg vanaf half november tot eind februari, als het niet vriest. Dit is uiteraard ook afhankelijk van het verloop van het winterseizoen. De bomen en struiken moeten in rust zijn. Zijn er geen bladeren dan is er weinig risico op het uitdrogen. Bomen zijn wat gevoeliger dan bosplantsoen (één- tot driejarige meest inheemse struiken en bomen die gebruikt worden voor de aanplant van bossen, groensingels of houtwallen.)
Als het bosplantsoen nog niet uitgelopen is, en het is nog niet te warm kan bosplantsoen nog tot eind maart worden gepland. Uiteraard kan er ook wel buiten de hier genoemde periode aangeplant worden. Maar houd er dan wel rekening mee dat er veel meer uitval kan zijn.

Advies bomen en struiken

SLZ heeft een assortimentstabel, waarin een overzicht gegeven wordt van alle bruikbare soorten. Daarbij wordt per soort de aspecten beschreven en in welk type beplanting deze soorten te gebruiken zijn. Een beplanting kan heel waardevol worden als de richtlijnen uit het advies opgevolgd worden. Deze tabel en het (uitgebreide) advies kunt u inzien via de downloads bovenaan deze pagina.

Goedgekeurde bedrijven:

SLZ stelt aan onderstaande bedrijven eisen waaraan het plantmateriaal moet voldoen, welke soorten geschikt zijn en controleert dit steekproefsgewijs. Hierdoor weet u zeker dat uw plantmateriaal gegarandeerd afkomstig is van een betrouwbare bron.

Voor prijzen en leveringsvoorwaarden dient u zelf contact op te nemen met één van de door ons aanbevolen bedrijven (in willekeurige volgorde) :

Het meeste plantmateriaal wordt verhandeld in de periode december tot maart.

Wilgenpoten bestellen

Wilgenpoten worden geoogst tijdens onze werkzaamheden en kun je eenvoudig zelf planten en tot knotwilg laten uitgroeien. Het bestellen van wilgenpoten kan rechtstreeks bij SLZ via: info@landschapsbeheerzeeland.nl. Vermeld hierbij naam, adres en het aantal gewenste wilgenpoten. Vervolgens worden de wilgenpoten in twee bezorgrondes (in maart en in december) door vrijwilligers bezorgd. 

Voor wilgenpoten vraagt SLZ een bijdrage van € 5,- per stuk bij bestellingen onder de 20 stuks. Bij 20 stuks of meer is de prijs € 3,- per stuk. De bezorging tijdens de bezorgrondes (alleen in Zeeland) is gratis. De betaling graag binnen veertien dagen na de bestelling overmaken op bankrekening NL93RABO038.05.17.256 t.n.v. Stichting Landschapsbeheer Zeeland te Goes, o.v.v. het aantal wilgenpoten en het afleveradres.

De bijdrage die SLZ vraagt voor wilgenpoten is een tegemoetkoming in de kosten die het maken en leveren van wilgenpoten met zich meebrengen. Meer informatie is te lezen in deze brochure

De actuele prijs voor wilgenpoten staat in de download bovenaan 'bestelformulier plantmateriaal'. 

Veel gestelde vragen

Om bomen en struiken een zo groot mogelijke kans te geven om te gaan groeien, is het belangrijk om ze op een goede manier te planten of te bewaren. 100 % garantie kunnen we nooit geven, het zijn immers levende producten. De meeste kans op goede en gezonde bomen en struiken is door er voor te zorgen dat ze een goede start krijgen.  

Meer informatie

Gebruik van zaaizaad om een bloemrijke flora te verkrijgen en om insecten als vlinders en bijen te bevoordelen is populair en wint steeds meer terrein. Daarbij wordt de ingeschatte positieve bijdrage wel eens overdreven. Alsof het zaaien altijd garant staat voor het bevorderen van biodiversiteit. Inderdaad zijn er situaties waar het gebruik van bloemenzaad een heel goed resultaat heeft.Toch zijn er aan het inzetten van gebiedsvreemd zaaizaad ook flinke risico’s en nadelen. Daarom is het goed om, voordat de keuze wordt gemaakt om ergens zaaizaad in te brengen, eerst rekening te houden met deze aspecten. We proberen hieronder eerst een aantal van de risico’s en randvoorwaarden te beschrijven, waarna een overzicht gegeven wordt van de mogelijkheden van het gebruik van het zaaizaad.

Meer informatie

Het herstellen van Zeeuwse boerderij is niet altijd makkelijk. Oude technieken en materialen zijn niet overal verkrijgbaar. Met deze publicatie hoopt Stichting Landschapsbeheer Zeeland (SLZ) een bijdrage te leveren aan het behoud van ons erfgoed en daarmee aan het behoud van de identiteit van de diverse regio’s in Zeeland.Hoe metsel ik een vervallen regenput op, wat is het recept voor nieuwe voegen, waarmee moet ik het hout van mijn schuur behandelen, hoe maak ik een nieuwe mendeur. Antwoord hierop vind je in de gids 'De kleine historische elementen in Zeeland'. 'Een gids voor instandhouding en herstel'. Door middel van talrijke foto's en tekeningen biedt deze gids handvatten, technische tips en zet vele adviezen bij elkaar.

Meer informatie