Foutmelding

 • Notice: Undefined index: #information in Drupal\webform\Element\Webform::preRenderWebformElement() (line 95 of modules/contrib/webform/src/Element/Webform.php).
  Drupal\webform\Element\Webform::preRenderWebformElement(Array)
  call_user_func_array(Array, Array) (Line: 100)
  Drupal\Core\Render\Renderer->doTrustedCallback(Array, Array, 'Render #pre_render callbacks must be methods of a class that implements \Drupal\Core\Security\TrustedCallbackInterface or be an anonymous function. The callback was %s. Support for this callback implementation is deprecated in 8.8.0 and will be removed in Drupal 9.0.0. See https://www.drupal.org/node/2966725', 'silenced_deprecation', 'Drupal\Core\Render\Element\RenderCallbackInterface') (Line: 781)
  Drupal\Core\Render\Renderer->doCallback('#pre_render', Array, Array) (Line: 372)
  Drupal\Core\Render\Renderer->doRender(Array, ) (Line: 200)
  Drupal\Core\Render\Renderer->render(Array) (Line: 501)
  Drupal\Core\Template\TwigExtension->escapeFilter(Object, Array, 'html', NULL, 1) (Line: 91)
  __TwigTemplate_46be157bec7a9eae0039394d45ec3d0aa1aee9a837721482cdc02ea27fe52fd8->block_content(Array, Array) (Line: 216)
  Twig\Template->displayBlock('content', Array, Array) (Line: 80)
  __TwigTemplate_46be157bec7a9eae0039394d45ec3d0aa1aee9a837721482cdc02ea27fe52fd8->doDisplay(Array, Array) (Line: 455)
  Twig\Template->displayWithErrorHandling(Array, Array) (Line: 422)
  Twig\Template->display(Array) (Line: 434)
  Twig\Template->render(Array) (Line: 64)
  twig_render_template('themes/custom/uh_theme/templates/block/block.html.twig', Array) (Line: 384)
  Drupal\Core\Theme\ThemeManager->render('block', Array) (Line: 431)
  Drupal\Core\Render\Renderer->doRender(Array, ) (Line: 200)
  Drupal\Core\Render\Renderer->render(Array) (Line: 501)
  Drupal\Core\Template\TwigExtension->escapeFilter(Object, Array, 'html', NULL, 1) (Line: 134)
  __TwigTemplate_36ccd9e62c2d9f74c4c68f664abfaec0afe6d4c47ff3ef072150afae73aa6d30->doDisplay(Array, Array) (Line: 455)
  Twig\Template->displayWithErrorHandling(Array, Array) (Line: 422)
  Twig\Template->display(Array) (Line: 434)
  Twig\Template->render(Array) (Line: 64)
  twig_render_template('themes/custom/uh_theme/templates/layout/html.html.twig', Array) (Line: 384)
  Drupal\Core\Theme\ThemeManager->render('html', Array) (Line: 431)
  Drupal\Core\Render\Renderer->doRender(Array, ) (Line: 200)
  Drupal\Core\Render\Renderer->render(Array) (Line: 147)
  Drupal\Core\Render\MainContent\HtmlRenderer->Drupal\Core\Render\MainContent\{closure}() (Line: 573)
  Drupal\Core\Render\Renderer->executeInRenderContext(Object, Object) (Line: 148)
  Drupal\Core\Render\MainContent\HtmlRenderer->renderResponse(Array, Object, Object) (Line: 90)
  Drupal\Core\EventSubscriber\MainContentViewSubscriber->onViewRenderArray(Object, 'kernel.view', Object)
  call_user_func(Array, Object, 'kernel.view', Object) (Line: 111)
  Drupal\Component\EventDispatcher\ContainerAwareEventDispatcher->dispatch('kernel.view', Object) (Line: 156)
  Symfony\Component\HttpKernel\HttpKernel->handleRaw(Object, 1) (Line: 68)
  Symfony\Component\HttpKernel\HttpKernel->handle(Object, 1, 1) (Line: 57)
  Drupal\Core\StackMiddleware\Session->handle(Object, 1, 1) (Line: 47)
  Drupal\Core\StackMiddleware\KernelPreHandle->handle(Object, 1, 1) (Line: 191)
  Drupal\page_cache\StackMiddleware\PageCache->fetch(Object, 1, 1) (Line: 128)
  Drupal\page_cache\StackMiddleware\PageCache->lookup(Object, 1, 1) (Line: 82)
  Drupal\page_cache\StackMiddleware\PageCache->handle(Object, 1, 1) (Line: 50)
  Drupal\ban\BanMiddleware->handle(Object, 1, 1) (Line: 47)
  Drupal\Core\StackMiddleware\ReverseProxyMiddleware->handle(Object, 1, 1) (Line: 52)
  Drupal\Core\StackMiddleware\NegotiationMiddleware->handle(Object, 1, 1) (Line: 23)
  Stack\StackedHttpKernel->handle(Object, 1, 1) (Line: 708)
  Drupal\Core\DrupalKernel->handle(Object) (Line: 19)
  
 • Notice: Undefined index: #information in Drupal\webform\Element\Webform::preRenderWebformElement() (line 95 of modules/contrib/webform/src/Element/Webform.php).
  Drupal\webform\Element\Webform::preRenderWebformElement(Array)
  call_user_func_array(Array, Array) (Line: 100)
  Drupal\Core\Render\Renderer->doTrustedCallback(Array, Array, 'Render #pre_render callbacks must be methods of a class that implements \Drupal\Core\Security\TrustedCallbackInterface or be an anonymous function. The callback was %s. Support for this callback implementation is deprecated in 8.8.0 and will be removed in Drupal 9.0.0. See https://www.drupal.org/node/2966725', 'silenced_deprecation', 'Drupal\Core\Render\Element\RenderCallbackInterface') (Line: 781)
  Drupal\Core\Render\Renderer->doCallback('#pre_render', Array, Array) (Line: 372)
  Drupal\Core\Render\Renderer->doRender(Array, ) (Line: 200)
  Drupal\Core\Render\Renderer->render(Array) (Line: 501)
  Drupal\Core\Template\TwigExtension->escapeFilter(Object, Array, 'html', NULL, 1) (Line: 91)
  __TwigTemplate_46be157bec7a9eae0039394d45ec3d0aa1aee9a837721482cdc02ea27fe52fd8->block_content(Array, Array) (Line: 216)
  Twig\Template->displayBlock('content', Array, Array) (Line: 80)
  __TwigTemplate_46be157bec7a9eae0039394d45ec3d0aa1aee9a837721482cdc02ea27fe52fd8->doDisplay(Array, Array) (Line: 455)
  Twig\Template->displayWithErrorHandling(Array, Array) (Line: 422)
  Twig\Template->display(Array) (Line: 434)
  Twig\Template->render(Array) (Line: 64)
  twig_render_template('themes/custom/uh_theme/templates/block/block.html.twig', Array) (Line: 384)
  Drupal\Core\Theme\ThemeManager->render('block', Array) (Line: 431)
  Drupal\Core\Render\Renderer->doRender(Array, 1) (Line: 200)
  Drupal\Core\Render\Renderer->render(Array, 1) (Line: 156)
  Drupal\Core\Render\Renderer->Drupal\Core\Render\{closure}() (Line: 573)
  Drupal\Core\Render\Renderer->executeInRenderContext(Object, Object) (Line: 157)
  Drupal\Core\Render\Renderer->renderPlain(Array) (Line: 171)
  Drupal\Core\Render\Renderer->renderPlaceholder('', Array) (Line: 658)
  Drupal\Core\Render\Renderer->replacePlaceholders(Array) (Line: 543)
  Drupal\Core\Render\Renderer->doRender(Array, 1) (Line: 200)
  Drupal\Core\Render\Renderer->render(Array, 1) (Line: 144)
  Drupal\Core\Render\Renderer->Drupal\Core\Render\{closure}() (Line: 573)
  Drupal\Core\Render\Renderer->executeInRenderContext(Object, Object) (Line: 145)
  Drupal\Core\Render\Renderer->renderRoot(Array) (Line: 282)
  Drupal\Core\Render\HtmlResponseAttachmentsProcessor->renderPlaceholders(Object) (Line: 71)
  Drupal\big_pipe\Render\BigPipeResponseAttachmentsProcessor->processAttachments(Object) (Line: 45)
  Drupal\Core\EventSubscriber\HtmlResponseSubscriber->onRespond(Object, 'kernel.response', Object)
  call_user_func(Array, Object, 'kernel.response', Object) (Line: 111)
  Drupal\Component\EventDispatcher\ContainerAwareEventDispatcher->dispatch('kernel.response', Object) (Line: 191)
  Symfony\Component\HttpKernel\HttpKernel->filterResponse(Object, Object, 1) (Line: 173)
  Symfony\Component\HttpKernel\HttpKernel->handleRaw(Object, 1) (Line: 68)
  Symfony\Component\HttpKernel\HttpKernel->handle(Object, 1, 1) (Line: 57)
  Drupal\Core\StackMiddleware\Session->handle(Object, 1, 1) (Line: 47)
  Drupal\Core\StackMiddleware\KernelPreHandle->handle(Object, 1, 1) (Line: 191)
  Drupal\page_cache\StackMiddleware\PageCache->fetch(Object, 1, 1) (Line: 128)
  Drupal\page_cache\StackMiddleware\PageCache->lookup(Object, 1, 1) (Line: 82)
  Drupal\page_cache\StackMiddleware\PageCache->handle(Object, 1, 1) (Line: 50)
  Drupal\ban\BanMiddleware->handle(Object, 1, 1) (Line: 47)
  Drupal\Core\StackMiddleware\ReverseProxyMiddleware->handle(Object, 1, 1) (Line: 52)
  Drupal\Core\StackMiddleware\NegotiationMiddleware->handle(Object, 1, 1) (Line: 23)
  Stack\StackedHttpKernel->handle(Object, 1, 1) (Line: 708)
  Drupal\Core\DrupalKernel->handle(Object) (Line: 19)
  

2B Connect - Meer biodiversiteit op bedrijventerreinen

Stichting Landschapsbeheer Zeeland is één van de 26 partners die in de grensstreek België-Nederland werken aan meer biodiversiteit op bedrijventerreinen. Steeds meer bedrijven willen hun terreinen natuurgericht inrichten en beheren. De groene infrastructuur die zo ontstaat speelt een belangrijke rol als grensoverschrijdende natuurverbinding. Bovendien zorgt beplanting van onder meer bomen en struiken voor betere luchtzuivering, minder geluidsoverlast en een aangename omgeving voor buitenactiviteiten.
In Zeeland ligt het initiatief en de uitvoering van het project bij ZMf en Stichting Landschapsbeheer Zeeland (SLZ). In de toeristische provincie Zeeland gaat het niet alleen om meer biodiversiteit op bedrijventerreinen maar ook op recreatiebedrijven.

Logo 2B Connect en Interreg

Vaak ontbreekt bij bedrijven echter de nodige kennis en ondersteuning om meer natuurgericht te werken. Van januari 2016 helpt 2B Connect minstens 70 bedrijven hun terrein groener in te richten. Via een opleiding reikt 2B Connect instrumenten aan, zoals een biodiversiteitsscan, die bedrijven helpen biodiversiteit in te passen in de bedrijfsvoering. Het project ontwikkelt ook een rekenapplicatie die bedrijven toont waarom investeren in groene infrastructuur loont. In Vlaanderen en Nederland lopen al verschillende projecten om bedrijventerreinen biodiverser in te richten. Dit Europese project vormt daarop een zeer belangrijke aanvulling.

2B Connect ontvangt via Interreg Vlaanderen-Nederland 3.012.583 euro om bedrijven en biodiversiteit dichter bij elkaar te brengen. Interreg Vlaanderen- Nederland is een Europees fonds voor regionale ontwikkeling in het grensgebied België-Nederland. Via SLZ lopen de projectonderdelen:

 • ontwikkelen biodiversiteit op bedrijfsterreinen in de Zeeuws Vlaamse Kanaalzone
 • biodiversiteit op recreatiebedrijven in Zeeland: geven van een cursus en op 2 bedrijven worden maatregelen getroffen.

In Zeeland vindt cofinanciering van het project plaats door de gemeente Terneuzen en de Nationale postcode loterij.