Winnaars Zeeuwse Erftrofee 2023

Familie de Voogd  van ’t Hof Olmenstein in Kloetinge zijn de winnaars van de Zeeuwse Erftrofee 2023!

Op 9 september hebben zij de prijs uitgereikt gekregen door de heer H. van der Maas, lid van het college van Gedeputeerde Staten van Zeeland. De prijs is een schild namens de organiserende partijen. Daarnaast krijgen ze van de Boerderijenstichting nog een sculptuur in de vorm van een makelaar. Vanuit het Johanna van Embden- Butler fonds krijgen ze een tegoedbon.

Erftrofee 2023

Multifunctioneel bedrijf

De Zeeuwse Erftrofee werd uitgereikt door de Boerderijenstichting, mede namens de ZLTO en SLZ.

Dit van oorsprong volledig agrarisch bedrijf is nu een multifunctioneel bedrijf. Een buitengewoon geslaagde transformatie, waardoor ook de toekomst van hun agrarisch erfgoed verzekerd is. Zij hebben dit op zodanige respectvolle wijze gedaan waarbij de buitenkant grotendeels intact gebleven is en dat er zelfs binnen nog veel originele kenmerken behouden zijn. De landschappelijke inpassing is daarbij zelfs nog versterkt, net als de biodiversiteit. Het ziet er naar uit dat het cultuurhistorisch waardevolle Hof Olmenstein voor de toekomst behouden blijft. Zij verdienen dan ook terecht de als waardering en stimulering bedoelde Zeeuwse Erftrofee 2023!

Op hun website https://www.ophofolmenstein.nl/ vindt u meer over dit prachtige bedrijf.

Hof Olmenstein

Samenwerking

Om het behoud van cultureel erfgoed op en rond Zeeuwse boerderijen aan te moedigen wordt ieder jaar namens de Boerderijenstichting Zeeland (BSZ), de Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (ZLTO) en Stichting Landschapsbeheer Zeeland (SLZ)de Zeeuwse Erftrofee uitgereikt.

Dit jaar was de Boerderijenstichting aan de beurt om een winnaar te kiezen. De partij die aan de beurt is kijkt daarbij nadrukkelijk vanuit de eigen invalshoek. De prijs wordt toegekend aan de verdienstelijke eigenaren van een winnend erf, niet aan het erf zelf.

Hof Olmenstein

Mede mogelijk gemaakt door

De Zeeuwse Erftrofee wordt mede mogelijk gemaakt door:

  • Provincie Zeeland
  • Boerderijenstichting
  • ZLTO
  • Nationale Postcode Loterij
  • Stichting Landschapsbeheer Zeeland
Hof Olmenstein

Samenwerking:

logo boerderijen stichting zeeland ZLTO "" postcode loterij nieuw logo 2022 logo groot