Winnaar Gouden Jirizaag 2018: Wim Roose

Verrassing!

Voorafgaande aan het uitreiken van de Gouden Jirizaag was er eerst een officieel moment; de onthulling van de Tiendpaal te Serooskerke. Allen waren hiervoor uitgenodigd en de meesten dachten dat dit het enige was waar ze voor kwamen. Wethouder Schot van de gemeente Veere verrichtte de officiële onthulling van deze Tiendpaal samen met de betrokken vrijwilligers Hans Bostelaar en Wim Roose.

 

Tiendpaal onthulling

Jury

Echter, na deze onthulling dacht Wim lekker koffie te kunnen gaan drinken. Maar directeur Joan van der Velden gaf een draai aan zijn toespraak en bestuurslid Jo Timmers benadrukte hoezeer SLZ haar vrijwilligers waardeert en dat dit moment wordt aangegrepen om de Gouden Jirizaag uit te reiken. Hij beschreef waarom de onafhankelijke jury, bestaande uit de winnaar van vorig jaar Herman Schrama, Bestuurslid SLZ Jo Timmers en beleidsmedewerker natuur en landschap bij de provincie Monica Schra-Anthonisse,  Wim tot winnaar van 2018 heeft benoemd.

jury

Wim Roose

Sinds 2010 is Wim actief voor SLZ. Vooral op het gebied van cultuurhistorisch landschapsbeheer. Het is niet zo bekend, maar SLZ heeft al aardig wat vrijwilligers die zich inzetten voor cultuurhistorische landschapselementen. Vanuit zijn beroepsmatig leven heeft Wim veel bagage voor de klussen die hij voor SLZ oppakt. Hij timmert en metselt makkelijk, heeft zicht op hoe je klussen organiseert. Zijn ervaring en inzichten zijn heel handig bij technische adviezen of karweien als het gaat om herstel van erfgoed.

Zijn werkzaamheden zijn langzamerhand uitgebreid tot een heel divers pakket: van archiefonderzoek tot inventarisatie, van schoonmaken tot organiseren. Aan heel veel onderwerpen en projecten heeft Wim een bijdrage geleverd en het maakte daarbij niet uit in welke uithoek van Zeeland het speelde. We noemen een paar voorbeelden: inventarisatie van waardevolle historische begraafplaatsen, inventarisatie en herstel van historische grenspalen, herstel en herplaatsen van funeraire monumenten, Erftrofee, Erfgoeddag in het landschap, herstel van kleine cultuurhistorische elementen, cursus boerderijen in Zeeland, enz., enz.!

wim en roos

Tiendpalen fluisteraar van Walcheren

Of het nu gaat om denkwerk of het helpen bij een praktische klus; Wim is altijd te benaderen. Het fijne is dat hij erg toegankelijk is en altijd nakomt wat hij belooft. Soms zijn er even geen klussen en is het vanuit SLZ een tijdje stil. Dan voelen we ons een beetje bezwaard als we ineens weer wel wat hebben voor hem. Het maakt hem helemaal niets uit. Voor Wim stopt het ook niet als er vanuit SLZ geen opdrachten zijn. Hij gaat gewoon door. Zo heeft hij er de laatste jaren al haast een traditie van gemaakt om ieder jaar een teruggevonden tiendpaal te herplaatsen. Ondertussen mag hij zich wel de ‘Tiendpalen fluisteraar van Walcheren’ noemen!.

Wim is een teamspeler. Hij betrekt altijd anderen bij zijn acties. Meestal is hij samen met Hans op pad. Het was leuk geweest eens een getal te noemen van hoeveel uur Wim zich voor SLZ al vrijwillig heeft ingezet. Dat blijkt onmogelijk. Naast de geregistreerde uren, zijn er namelijk nog een heleboel meer waar we geen zicht op hebben, maar wel een sterk vermoeden van hebben. Maakt ook niet uit want waardering kun je ook niet in getallen vatten. Onze waardering is enorm…

Wim Roose

Waardering voor alle vrijwilligers

Wim is niet in voor dit soort waarderingen. Hij haalde danook zijn collega-vrijwilligers erbij, omdat hij vindt dat zíj deze prijs verdienen. Daar heeft hij wel een puntje, maar hij verdient het na al die jaren. Om het ‘leed’ te verzachten: Wim mag ambassadeur zijn voor alle andere cultuurhistorievrijwilligers, die zich al lange tijd belangeloos inzetten voor SLZ en het cultuurlandschap van Zeeland!

vrijwilligers

Wilt u ook iemand nomineren voor de Gouden Jirizaag?

Dat kan. Stuur dan VOOR 1 maart 2019 een e-mail naar caroline.geluk@landschapsbeheerzeeland.nl met daarin informatie over de genomineerde en waarom u vindt dat hij/zij de Gouden Jirizaag moet winnen, bij voorkeur met een anekdote.

Let op! Het moet goed en duidelijk naar voren komen wat de reden is dat u hem/haar nomineert, wat zijn/haar kwaliteiten zijn, dat hij/zij voldoet aan de voorwaarden e.d. Met andere woorden: waarom deze persoon of groep zich uitdrukkelijk in de kijker heeft gezet. De jury moet op basis van úw info een keuze maken! De motivatie is dus erg belangrijk. SLZ-medewerkers (die vaak ook als vrijwilliger actief zijn), zijn uitgesloten om de Gouden Jirizaag te winnen.

Gouden Jirizaag