Versterking gezocht vrijwilligersgroep Zeeuws-Vlaanderen

Stichting Landschapsbeheer Zeeland (SLZ) geeft informatie over werkzaamheden van de ‘doordeweekse landschapsonderhoudsgroep’ in Zeeuws-Vlaanderen waar nog vrijwilligers nodig zijn. Vrijwilligers die hierin interesse hebben, kunnen zich aanmelden tijdens de informatiebijeenkomst donderdag 24 januari in ‘de Baeckermat’ in Westdorpe.

Deze ploegen verrichten onderhoudswerkzaamheden aan landschapselementen en voeren taken uit op het gebied van biodiversiteit en cultuurhistorie. Denk hierbij aan het knotten van wilgen, maaien en harken, het dunnen van bosjes, snoeien van hagen maar ook het onderhouden van cultuurhistorische elementen zoals restauratie van een coupure (zie foto). Door dit onderhoud blijven deze landschapselementen behouden en zorgen ze voor een mooie aankleding van het landschap. Daarnaast hebben ze ook natuurwaarde (bijv. broed locatie vogels) en historische waarde.

Iedereen die interesse heeft is welkom. Er zijn geen specifieke eisen voor deze werkzaamheden. Het is wel handig om een goede conditie te hebben, het is namelijk fysiek werk. Er zijn verschillende onderhoudsgroepen in Zeeuws-Vlaanderen actief. Je kunt bij een van de bestaande groepen aansluiten. Het werk is op vrijwillige basis en er zijn geen verplichtingen. Het werk kan je gezondheid ten goede komen en je conditie op peil houden. Het kan ook leiden tot nieuwe sociale contacten. Je draagt een steentje bij aan de instandhouding van ons landschap. Er wordt in een ploeg gewerkt met andere vrijwilligers onder leiding van een ploegleider.
Graag even van te voren aanmelden via info@landschapsbeheerzeeland.nl zodat ze weten op hoeveel mensen ze kunnen rekenen.

werken in de mooiste omgeving

vrijwilligers aan het werk aan de coupure