Nationale Bijentelling

Op 17 en 18 april 2021 wordt iedereen in Nederland opgeroepen om mee te tellen naar bijen, in de tuin, op het balkon of een andere groene plek in de buurt tijdens de vierde Nationale Bijentelling. 

Deze jaarlijkse telling is hard nodig, want met een groot aantal soorten wilde bijen gaat het niet goed. Vorig jaar deden ruim 10.000 mensen mee aan de bijentelling en werden 136.000 bijen geteld.

Foto: Naturalis

Steenhommel, Nationale Bijentelling, bron_ Naturalis

Bijen bedreigd

Meer dan de helft van de 360 voorkomende bijensoorten in Nederland is bedreigd, of zelfs al helemaal verdwenen. En dit terwijl 80% van onze eetbare gewassen voor de bestuiving afhankelijk is van deze bijen en bijna 90% van onze wilde planten. De bedreiging van bijensoorten vormt dus een groot probleem voor ons voedsel. 

Foto: Marten van Dijl 

Nationale Bijentelling- credits Marten van Dijl

Landelijk onderzoek

Hoe meer mensen zich inschrijven en meetellen, hoe meer informatie er over bijen verzameld kan worden. De telresultaten worden door onderzoekers gebruikt om meer over wilde bijen te weten te komen. Zo kunnen ze zien waar de verschillende bijensoorten in Nederland voorkomen en of de aantallen in bepaalde regio's toe- of afnemen. Volgens Koos Biesmeijer, wetenschappelijk directeur van Naturalis, moet er minimaal vijf jaar achter elkaar geteld worden om trends in bijenpopulaties in kaart te brengen. 

Waarom is de telling in april?

De Nationale Bijentelling vindt ieder jaar rond half april plaats. Deze periode is het aantal soorten bijen dat te zien is namelijk overzichtelijk voor mensen zonder speciale kennis van bijen. Om de resultaten goed met elkaar te kunnen vergelijken is het belangrijk om ieder jaar rond dezelfde periode van het jaar te tellen. 

Meedoen?

Meetellen is eenvoudig en kan direct vanuit je tuin of balkon met een smartphone of tablet. Je hoeft hiervoor geen speciale kennis van bijen te hebben. Op de website nationalebijentelling.nl vind je het telformulier en een bijengidsje met duidelijke afbeeldingen. Daarmee kan iedereen de zestien meest voorkomende soorten wilde bijen, hommels en zweefvliegen herkennen. Op de website vind je daarnaast nuttige tips hoe je de wilde bij kunt helpen aan extra voedsel of nestgelegenheid. 

Laat zien dat je meedoet 

Download hier de speciale Nationale Bijentelling poster. Plak hem op je raam en laat zien dat je meedoet aan de telling.  

Poster Nationale Bijentelling 2021

De Nationale Bijentelling

De Nationale Bijentelling is een project van LandschappenNL, Naturalis, IVN Natuureducatie en Natuur & Milieu, met als doel om zoveel mogelijk te weten te komen over bijen om ze beter te kunnen beschermen. De Nationale Bijentelling wordt georganiseerd in samenwerking met EIS Kenniscentrum Insecten en Waarneming.nl. 

De Zeeuwse Natuur

In het samenwerkingsverband De Zeeuwse Natuur bundelen IVN Natuureducatie, SLZ, Het Zeeuwse Landschap, Terra Maris en Nationaal Park Oosterschelde het aanbod aan natuureducatie en -activiteiten om mensen in contact met de natuur te brengen. 

De Zeeuwse Natuur - Landschapsbeheer Zeeland